KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory MZe ČR

Zemědělci chtějí jen to, co jim náleží

24/10/08

Zdroj: AK ČR

 

V komentáři Podstata protestů odhalena (Lidové noviny, 11.10.) autor Petr Havel ani tak neodhalil  důvod protestů, ale jen potvrdil svou trvalou zaujatost a jednostrannost, za níž je jako lobbista odměňován. A jak je tomu prakticky vždy v jeho článcích, potvrdil neznalost problematiky agrárního sektoru. Ve své reakci zmíním tři skutečnosti k jeho článku.

 

Píše, že „Ti, kdo zřejmě budou v pondělí protestovat, jsou tak pouze nástupnické organizace bývalých JZD a státních statků. To samozřejmě o něčem svědčí.“ Ano to opravdu o něčem svědčí. O hluboké neznalosti autora. Na pondělní demonstraci, kterou jsme po jednání u premiéra a jeho následné garanci, která povede ke splnění vládního programového prohlášení o maximálním možném dorovnání přímých plateb i pro české zemědělce, byli připraveni všichni – členové komory s nprodukčních oblastí i ti z podhor. Byli připraveni soukromí hospodáři i podniky. Byli dokonce připraveni mnozí členové Asociace soukromého zemědělství, které pan Havel pasuje do kategorie těch „správných“ zemědělců. A propos, Agrární komora jich ve svých řadách má osmnácset.

Pokud se týká počtů pana Havla, pak výsledek našeho jednání s panem premiérem nejsou desetikoruny na hektar, ale rovná tisícovka. Jak může někdo, kdo si říká analytik takto počítat? Právě on by měl být velmi přesný. Stranou pak ponechám kdo co s kým předjednal. Agrární komora, která je na rozdíl od ostatních malých organizací ustavena ze zákona, má váhu 60 okresních agrárních komor, 13 krajských agrárních komor a 32 svazů a společenstev (představuje to 108 000 zemědělců, nejde tedy o nějakou zanedbatelnou  skupinku lidí, v cosi sdružených) a jednala kolem rozpočtu bezmála tři měsíce. Po marných jednáních jsme se nakonec rozhodli k masovému protestu. A ejhle, on se dostavil výsledek. Čí je to asi zásluha?

Snahou o mlžení v kontextu těchto peněz pro zemědělce je tvrzení pana Havla, že zastíráme nárůst prostředků z Bruselu. Tady přece nejde o to, kolik peněz chodí z Bruselu, ale o to, aby čeští zemědělci dostali to, co jim bylo slíbeno.  Na tiskových konferencích poctivě vysvětlujeme, z čeho se skládají přímé platby, což je hlavní podpora zemědělců v celém EU. Od našeho vstupu do EU se přímé platby dělí na částku  pravidelně vydávanou každoročně z rozpočtu EU a druhou částku udílenou z rozpočtu  jednotlivých  členských zemí. Podle předvstupní smlouvy se finanční částka z EU každým rokem  podle předem daných procent zvyšuje a částka z místních rozpočtů je  stále procentuelně stejná – 30 procent. Čili v letošním roce je z EU procent, z rozpočtu ČR procent. V příštím roce to bude z EU 60 procent a z rozpočtu ČR máme nárok na stejných 30 procent, které – ač to má vláda ve svém programovém prohlášení – nám nechtěla dát. Je to tedy jasné, jenom pan Havel tomu jaksi nerozumí. Jinak podotýkám, že i když dostaneme celkem 90 procent přímých plateb, tak když srovnáme celkové příjmy do zemědělství, bude český zemědělec  na 53 procentech příjmů sousedního německého nebo rakouského farmáře. Co je nelogické a nepochopitelné na naší důrazné snaze dostat alespoň to, na co máme nárok?

Do třetice se Petr Havel snažil v komentáři hrát na strunu politikaření a vzbudit podezření, že demonstraci jsme schválně načasovali do doby těsně před volbami. Nic takového se ale při volbě demonstrace nedělo. My jsme od května – a novináři, kteří v hojném počtu chodí na naše tiskové konference to vědí – žádali premiéra Topolánka o jednání. Nic takového se nestalo a my jsem nikdy přijati nebyli. Na každé konferenci jsme to taky novinářům vysvětlovali, proto od jiného autora než od Havla jsem tento nesmysl nezaznamenal. Dokonce  na páteční schůzku s premiérem jsem byl pozván na poslední chvíli,aniž mi bylo dovoleno si s sebou vzít viceprezidenta nebo někoho z našich ekonomů. Stále ale jen opakuji, že nic jiného nechceme, než co nám náleží. Nakonec jsme se s premiérem dohodli a demonstraci jsme odložili, abychom mu dali čas veřejně nám daný slib splnit. Kdybychom se řídili politikou, jak nám pan Havel podsouvá (a není to poprvé), tak bychom to neudělali. Takže jste to, pane Havle, vy, který politikaříte a neustále nálepkujete. Pokud byste byl skutečný agrární analytik, k čemuž je ale třeba celkem přesně definovaná kvalifikace, pak byste prováděl analýzy, jak to dělají ostatní analytici. Vy ovšem děláte bohužel jenom politiku. Takže příště bych si přál víc objektivity v novinách, které  rád čtu,ale bez mylných a někdy i pečlivě zavádějících neodborných stanovisek.

 

Jan Veleba, prezident Agrární komory ČR,

Reakce na komentář Podstata protestů odhalena (Lidové noviny, 11.10.)