KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Základ rozpočtu položen

21/10/08

Zdroj: Agrární komora

 

Pomalu končí hospodářský rok a je založena nová úroda. Také je založen základ rozpočtu pro rok 2009. Rozpočtu, který bude pro každého zemědělce velmi důležitý, protože jde vlatně o jedinou jistotu zemědělců v dnešním nejistém a turbulentním světě, v době současné finanční krize, kdy není jisté, co bude zítra.

 To bylo důvodem a také v souvislosti s ohromným propadem cen hlavních tržních komodit – mléka a obilí, jsme o něj svedli doslova zápas. Dopadl tak, že jsme připravenou akci nemuseli zrealizovat a vše nasvědčuje tomu, že máme šanci dotáhnout top-up na plné dorovnání, což představuje vládou schválené čtyři miliardy korun zvýšit na 6,8 miliardy korun.

Je naprosto nepochybné, že bez nás, bez rozhodnutí k protestům, by se nic takového nestalo. Neuskutečnilo by se ani jednání s premiérem a nebyla by politická vůle vlády cokoli řešit. Jsou úsměvné různé hrdinské pózy, které se nyní objevují téměř po boji, který ovšem vybojoval a situaci připravil někdo jiný. Nicméně každý si to srovná v hlavě sám, informací a mediálních vystoupení bylo dostatek, aby soudný člověk věděl, jak to bylo. Při této příležitosti je užitečné si vzpomenout na dřívější vystoupení různých lidí, kteří jdou proti nám a lísají se mocným, aby se zavděčili. Například na dřívější tvrzení, že Agrární komora ČR jde proti zemědělcům a chce přesunout z Programu rozvoje venkova jednu miliardu korun potravinářům. Teď je snad jasné, za koho Agrární komora ČR kope a jak to s těmi miliardami je. A to vše v souladu a s podporou Potravinářské komory ČR, která rovněž akci podpořila.

 

Poděkování za aktivní zapojení všech


Dovoluji si touto cestou vám, kteří jste se aktivně zapojili do příprav pondělních protestních akcí, jež byly z níže uvedených důvodů odloženy, vyslovit za vedení agrární komory velké poděkování. Až na malou výjimku byla připravena celá republika. Byly připraveny traktory, nákladní auta, ale někde také obilní kombajny. Byla připravena akce v Praze. Byly připraveny transparenty a byla také masově připravena média, kde jsme odvedli velkou práci. Byla tak vynikajícím způsobem demonstrována akceschopnost a jednota agrární komory a jejích členských organizací,včetně Potravinářské komory ČR.

 

Proč se demonstrace odložila


Důvodem odložení našeho protestu, jak už je teď z médií známo, byl sobotní večerní dopis předsedy vlády (10. 10.), který nám doručil kurýr, v němž se předseda vlády Mirek Topolánek podpisem zavazuje dorovnat platby top-up v rozpočtu 2009 v rozmezí dvě až 2,6 miliardy korun (chybějící částka je 2,6 mld. Kč).

 

Chronologický vývoj událostí

 • Vládní prohlášení říká: Cílem vlády bude co nejúčelnější čerpání všech dostupných nástrojů, které je možné na společném trhu EU využít. Jde zejména o finanční prostředky Programu rozvoje venkova na období let 2007 – 2013 a přímé platby v plném možném rozsahu národního spolufinancování.
 • Realita vládního návrhu rozpočtu pro rok 2009 však poškodila kapitolu MZe meziročně o téměř 10 mld Kč, z toho chybějící peníze na top-up dosáhly 2,6 mld. Kč. Celkově se však rozpočet zvyšuje o 44 mld. Kč a kráceno bylo jen šest resortů.
 • Šlo by o další prohloubení disproporcí mezi našimi zemědělci a zahraniční konkurencí. I maximální možná úroveň dorovnání na 90 % představuje jen 53 % celkových příjmů zemědělců v Německu či Rakousku v propočtu na hektar užívané půdy. Státy jako Slovensko, Maďarsko a Polsko dorovnávají platby do plné výše.
 • Rok 2009 už bude pravděpodobně referenčním obdobím pro výpočet podpor po roce 2013. Došlo by tak k dalšímu krácení v budoucnosti.
 • Po tříměsíčním diplomatickém jednání s ministerstvy zemědělství a financí a po snaze o jednání s premiérem, kdy jsme nedosáhli sebemenšího postupu, jsme se rozhodli pro veřejnou demonstraci kvůli podpoře našich nároků.
 • Dne 22. srpna byl založen krizový štáb, v jehož sestavě jsou členové vedení komory, šéfové podnikatelských a chovatelských svazů a prezident Potravinářské komory ČR. Štáb zasedal celkem pětkrát, naposledy 3. října.
 • Bylo svoláno mimořádné představenstvo Agrární komory ČR, záležitost byla projednána na celostátní poradě předsedů a ředitelů všech organizačních složek komory. Výstup – jednoznačná podpora k protestním akcím. Byla připravena celá republika až na jednu výjimku – část Libereckého kraje.
 • Byly připraveny traktory, nákladní auta, ale někde také obilní kombajny. Byla připravena akce v Praze – blokáda magistrály. Byly připraveny transparenty a média. Byla demonstrována akceschopnost a jednota Agrární komory ČR a jejích členských organizací.
 • Jednání u předsedy vlády bylo podivuhodným způsobem svoláno na pátek 10. října. Na jednání byl pozván prezident agrární komory a měl zakázáno si s sebou vzít kohokoli, například odborníka na rozpočet. Proti byla přesila předem připravených šéfů malých nevládních organizací – prezident Společnosti mladých agrárníků ČR Pavel Moulis, předseda Asociace soukromého zemědělství ČR Stanislav Němec, předseda Svazu marginálních oblastí Milan Boleslav. Všichni výše jmenovaní aktivně vystoupili proti požadavkům Agrární komory ČR. 
 • Do jednání, kterého se mimo uvedených pánů a mne zúčastnil předseda vlády Mirek Topolánek, ministr zemědělství Petr Gandalovič a první náměstek ministra financí Eduard Janota byl připraven příslib navýšení top-up o jednu miliardu korun. Nakonec padl ústní příslib předsedy vlády o navýšení plateb o dvě miliardy korun. To vše v situaci, kdy do spuštění akce chyběly hodiny. Po bleskové poradě a vyhodnocení jsme přesto rozhodli o konání protestů, protože nám chyběly záruky slibu. Na odpolední tiskové konferenci na úřadu komory prezident pondělní akci vyhlásil.
 • Poté následovala pozdě odpoledne telefonická komunikace mezi prezidentem Agrární komory ČR a předsedou vlády. Výsledkem bylo telefonické sdělení v 16.30 hodin, že se připravuje dopis předsedy vlády pro členy Agrární komory ČR.
 • V 18.30 hodin nám byl dopis doručen kurýrem a hned nato svolal prezident Agrární komory ČR na sobotu 11. října poradu vedení komory, rozšířenou o šéfy podnikatelských svazů do Velké Bíteše. V 11.30 hodin padlo po vyhodnocení situace rozhodnutí o odložení protestů.
 • Důvodem odložení byl zmíněný páteční večerní dopis, v němž se předseda vlády Mirek Topolánek podpisem zavazuje dorovnat platby top-up v rozpočtu 2009 v částce mezi dvěma až 2,6 mld. Kč (chybějící částka je 2,6 mld. Kč).
 • Dikce rozhodnutí sobotní bítešské porady:
  • protestní akce 13. října na území okresů i v Praze se odkládá,
  • vláda dostane čas, aby mohl být splněn slib premiéra,
  • pokud tento slib bude splněn, akce bude definitivně zrušena, pokud splněn nebude, bude uskutečněna.

 

Co bude dál?


Ze strany vedení komory a svazů budou následovat odborná jednání s ministerstvem financí a zemědělství. První jednání s prvním náměstkem financí už úspěšně proběhlo. Poté bude následovat jednání s vedením Zemědělského výboru Poslanecké sněmovny PČR a s vybranými politiky. Dále budeme monitorovat postup v projednávání státního rozpočtu 2009 ve sněmovně, což je jediný instrument, pomocí kterého může premiér naplnit svůj slib. Možnosti jsou jenom dvě: buď bude slib splněn, anebo ne. V prvním případě poděkujeme a připravenou protestní akci s konečnou platností zastavíme. V druhém případě stanovíme operativně datum a akci uskutečníme v ještě větším rozsahu, než jsme ji měli připravenou.

 

Víra v dobrý konec a splnění slibů

Závěrem vyslovujeme přesvědčení, že vše nasvědčuje tomu, že celá záležitost skončí dobře. Je to tak určitě dobře, protože nám nejde o demonstrace, ale o vyřešení našich oprávněných požadavků, které nám vláda slíbila. Přinese to prospěch všem, i těm, kteří jdou proti nám a kteří se teď holedbají, co všechno pro to udělali. Vyčíslení naší práce je také jasné – top-up budou vyšší asi o 740 Kč na hektar zemědělské, popřípadě o 1000 Kč na hektar orné půdy.

Na závěr ještě stručná informace o tom, jak je to s novelou zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí. Tuto novelu, která by řešila nezvýšení daně ze zemědělské půdy, předložil předseda vlády a resortní ministr jako svoji iniciativu nám pomoci. Skutečnost však je taková, že při jejím projednávání v prvním čtení 26. září ve sněmovně byla na návrh ministra zemědělství Gandaloviče zamítnuta. Je otázka, zda se schválení stejné novely do konce roku podaří a zda od 1. ledna 2009 budou platit navýšené koeficienty daně ze zemědělské půdy. Toto je smutná pravda a vizitka, jak pracují naši politici.

 

Tabulka k článku s komentářem
Agrární dotace a podpory vyplácené zemědělským podnikům

Zdroj: Zemědělský svaz ČR

 

vedení Agrární komory ČR