KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Vyšší užitkovost v malých skupinách

02/10/08

Menší nabídka ustájovací plochy na jedno prase ve výkrmu měla negativní vliv na užitkovost a zdravotní stav jejich končetin, ale ne na mortalitu zvířat.

Jaký vliv má velikost skupin a odlišná nabídka místa na užitkovost a parametry zdravotního stavu u prasat ve výkrmu?

Výsledky aktuálního výzkumu, který zjišťoval skutečnou velikost plochy ve stáji připadající na jedno vykrmované prase (velikost plochy je zakotvena v německé směrnici upravující podmínky výkrmu prasat) byly zveřejněny v odborném časopise Journal of Animal Science. Celkem bylo do výzkumu zahrnuto 2 300 prasat ve výkrmu pocházejících ze 32 jednotek a ze 4 různých variant způsobu chovu. Velikost skupin kolísala mezi 18 až 108 prasaty a nabídka ustájovací plochy na jedno zvíře mezi 0,52 až 0,75 m2.
 
Pokud byla prasata chována ve velkých skupinách, měla velikost skupiny negativní vliv na užitkovost pouze na začátku období výkrmu. Menší nabídka ustájovací plochy měla nezávisle na velikosti skupiny negativní vliv na užitkovost zvířat, který se stupňoval v závislosti na délce výkrmu (na konci byl nejmarkantnější). Neprokázalo se, že by se vykrmovaná prasata ve velkých skupinách lépe vyrovnala s menší plochou v kotci připadající na jeden kus, v porovnání s malými skupinami.
 
Ke konci experimentu se vyskytoval u zvířat díky menší nabídce ustájovací plochy stále větší počet zranění na končetinách. A také byla zvířata z velkých skupin více postižena různými formami kulhavosti. Ani velikost skupiny ani nabídka místa neměly žádný vliv na procentický poměr mortality.
 
Mehr Leistung in kleinen Gruppen DLG-Mitteilungen, 2008, č. 8, s. 10, www.animal-health-online.de

Zdroj: Agronavigátor.cz

Zařazeno v Prasata, WELFARE