KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory MZe ČR

Výsledky kontrol SZPI v srpnu a září 2008

13/10/08

Tiskové zprávy SZPI o provedených kontrolách a jejich důsledcích (zákazu výroby, prodeje, stažení z trhu).

Potravinářská inspekce varuje před sojovou omáčkou s nebezpečnou látkou (4. 8.)

Kontrola provedená na základě varování z evropského systému RASFF zjistila, že společnost DALAT dovezla z Vietnamu 24 tis. kusů sojové omáčky Chin-su, (250 ml., datum minimální trvanlivosti 25.02.10) s obsahem látky 3-MCPD téměř čtyřnásobně převyšujícím stanovený limit. I přes tento vysoký obsah však zdravotní riziko hrozí teprve při dlouhodobé konzumaci velkého množství této omáčky. Bylo nařízeno stažení výrobku z trhu. Vzhledem k dlouhodobé trvanlivosti tohoto výrobku se doporučuje větší opatrnost i ze strany spotřebitelů.

Státní zemědělská a potravinářská inspekce nevpustila do ČR dodávku želé košíčků (4. 8.)
Cukrovinky obsahující želé z rostlinných gum (např. z karagenanů) jsou kvůli kombinaci tvaru, velikosti a způsobu konzumace považovány za nebezpečné (riziko udušení především u dětí) a od r. 2004 jsou v EU zakázány.

Potravinářská inspekce zakázala prodej dvou tun džemů (8. 8.)

V případě džemů se jedná o nedodržování předepsaného nebo deklarovaného podílu ovocné složky nebo použití jiného než deklarovaného druhu ovoce. Prodej nevyhovujících džemů byl zakázán (příp. došlo ke stažení z trhu). Nejedná se o zdravotní závadnost, ale o poškozování ekonomických zájmů spotřebitele.

Společnost LIHO Blanice vyráběla lihoviny s vyšším obsahem metanolu (20.8.)

Obsah metanolu v lihu překračoval až téměř čtyřnásobně nejvyšší povolené množství metanolu, a v důsledku toho byl nadlimitní obsah metanolu i v lihovinách vyrobených z tohoto lihu. S ohledem na zdravotní nebezpečnost byla výroba lihu v závodě pozastavena, zakázán prodej již vyrobených lihovin a odběratelé lihu k výrobě lihovin byli na skutečnost upozorněni.

Potravinářská inspekce našla v obchodech klamavě označené mléko (5. 9.)

V polotučném mléce společnosti Ekomilk (Frýdek-Místek) byl zjištěn nižší obsah tuku, příp. bílkovin, než je předepsáno a deklarováno. Nevyhovující šarže byly staženy z trhu. Nejedná se o zdravotní závadnost, ale o poškozování ekonomických zájmů spotřebitele.

Kontroly dětských přesnídávek neodhalily vážnější nedostatky  (18. 9)

Výsledky rozsáhlé kontroly byly celkem uspokojivé, všechny výrobky splňovaly požadavky na zdravotní nezávadnost. V několika případech se jednalo o chyby v označování a ve třech případech byly zjištěny rozdíly v deklarované energetické hodnotě či obsahu základních živin.

Z trhu byla stažena balení sušených jablek z Číny (26. 9.)

Byl zastaven prodej jedné šarže sušených jablečných kroužků od společnosti K-Servis Praha a.s. (dovezeno z Nizozemí, surovina pochází z Číny), kvůli výskytu plísní a mrtvých škůdců. Závady jsou viditelné.

SZPI

Zdroj: Agronavigátor.cz