KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory MZe ČR

Tisková chyba v Pravidlech pro Opatření III.2.1.2 Občanské vybavení a služby v Programu rozvoje venkova

16/10/08

Zdroj: MZe

 

Oznámení
 
 

Upozorňujeme žadatele na chybu v tištěném vydání Pravidel pro Opatření III.2.1.2 Občanské vybavení a služby v Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013 pro 5. kolo příjmu žádostí. Jedná se o chybně vytištěnou tabulku uvedenou v příloze č. 3 – Preferenční kritéria, konkrétně tabulku na straně 26 Kritérium regionální. V záhlaví této tabulky došlo k přehození názvů regionů, hodnoty bodů jsou uvedeny správně.
 
Správné znění Pravidel pro Opatření III.2.1.2 Občanské vybavení a služby naleznete na internetových stránkách Ministerstva zemědělství, v sekci Národní podpora, Dotace z EU, pod záložkou Program rozvoje venkova ČR 2007-2013, nebo na stránkách Státního zemědělského intervenčního fondu v sekci Programu rozvoje venkova
 
Správné znění tabulky Regionální preferenční kritéria také přikládáme k této tiskové zprávě.
 
Omlouváme se za chybu způsobenou při lámání textu a přehlédnutí při následných korekturách. 
 
 
 
Přílohy
Správné znění tabulky Regionální preferenční kritéria
 
 
 
Správné znění tabulky: „Kritérium regionální“, uvedené v Příloze č. 3 v Pravidlech pro Opatření III. 2.1.2 Občanské vybavení a služby v Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013

 

[1] Pod využitím OZE – obnovitelných zdrojů energie se rozumí použití tepelných čerpadel, automatických kotlů na biomasu, solárních panelů. Pokud žadatel požaduje za toto kritérium bodové zvýhodnění, musí být využití OZE obsahem technické dokumentace nebo půdorysu stavby/půdorysu technologie předkládaným k Žádosti o dotaci.
[2] Standardem nízkoenergetického domu se pro účely těchto Pravidel rozumí roční spotřeba tepla do 70 kWh/m2.

 

Zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR, 3. října 2008

Zařazeno v MZe ČR, Rozvoj venkova, SZIF