KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory MZe ČR

Rozdělení dávek dusíkatého hnojení zvyšuje kvalitu pšenice

16/10/08

Španělští výzkumníci zjistili, že rozdělení dávek hnojiva na tři části zvyšuje kvalitu pšenice a zmírňuje negativní dopady na životní prostředí.

 

Rozdělení dávek hnojiva na tři části zvyšuje kvalitu pšenice a zmírňuje negativní dopady na životní prostředí. Toto zjištění je výsledkem studijní práce na univerzitě Universidad del Pais Vasco v Baskicku ve Španělsku. Jedním z důvodů je použití hnojiva na bázi dusíku, který zvyšuje nejen výnos, ale i kvalitu pšenice. Na druhé straně má použití hnojiv na bázi dusíku negativní vliv na životní prostředí, protože rostlina je schopna využít cca polovinu dávky, zbytek se vyplavuje do vod ve formě nitrátů. Cílem studijní práce bylo stanovení optimální dávky dusíkatého hnojiva a počtu dávek. Na základe výsledků práce byl nejlepší výnos dosažený při dávce 155 kg N na 1 ha. Dalším poznatkem je, že rozdělení dávek hnojiva na tři části (místo dvou) nejen snižuje ztráty dusíku, ale i zlepšuje kvalitu zrna, což je důsledkem lepší využitelnosti hnojiva rostlinou. Například, při dávce 140 kg N na 1 ha rozdělené na tři části bylo dosaženo stejné kvality mouky, jako při dávce 180 kg N na 1 ha rozdělené do dvou dávek.

http://www.nasepole.sk/clanok.asp?ArticleID=5

 

Zdroj: Agronavigátor.cz

Zařazeno v Aktuality