KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Prodloužení obligatorní věkové hranice

07/10/08

Evropská komise zvyšuje věkovou hranici u skotu, nutnou pro zahájení povinné testace na BSE, na 48 měsíců.

Neumarkt (aho) – Evropská komise ohlásila, že se rozhodla zvýšit u skotu věkovou hranici pro zahájení testace na přítomnost prionů v rámci boje s onemocněním BSE, na 48 měsíců. „Tuto změnu vítáme, protože ulehčí odvětví chovu skotu výrazným snížením byrokratické zátěže a také snížením finančních nákladů“, prohlásil Albert Deß, mluvčí specializovaný na agrární politiku evropské skupiny CSU a zemský předseda agrárního pracovního sboru CSU-AGL.
 
Zvýšením limitního věku pro testaci na BSE došly naplnění mnohaleté snahy agrárního pracovního sboru CSU. Spolkový ministr zemědělství Horst Seehofer již pro Německo podal u Komise žádost. „Z plánovaného zjednodušení bude moci Německo rychle profitovat. U zemědělců, porážkových kapacit a zpracovatelských podniků musí však co nejrychleji dojít k aplikaci tohoto opatření“, zazněl požadavek hornofalckého zemědělského politika Alberta Deße.
 
V souvislosti s plánovanou změnou upozornil ale tento politik na nutnost sjednotit standardy i pro importy: „Co platí pro zboží z EU, musí také platit pro dovážené zboží. U zemědělských dovozů musejí úředníci přesněji kontrolovat tyto náležitosti. Kritéria EU ohledně ochrany zvířat, hygieny a kvality je nutné dodržovat u všech produktů, které směřují do Evropy, dodal Albert Deß.     
 
EU-Kommission erhöht BSE-Testalter bei Rindern auf 48 Monate [cit. 2008-09-30], www.animal-health-online.de

Zdroj: Agronavigátor.cz

Zařazeno v Aktuality