KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory MZe ČR

Prezident Agrární komory Jan Veleba mluvil v rozhovoru pro Rádio Impuls o protestech zemědělců

15/10/08

Zdroj: Agrární komora ČR

 

Jan Veleba v Impulsech Václava Moravce

6. říjen 2008 18:20

 

Moderátor (Václav Moravec):
Zablokované silnice v celé zemi, to je obrázek, který se nám naskytne už za týden. Kvůli krácení rozpočtu Ministerstva zemědělství vyjedou rolníci příští týden se svojí technikou na silnice po celé zemi a na dvě hodiny na nich zablokují dopravu. Zemědělcům se nelíbí hlavně to, že přímé platby mají být příští rok nižší o bezmála tři miliardy korun. Šéf resortu zemědělství Petr Gandalovič říká, že víc peněz nemá a dodává:

Záznam Petra Gandaloviče:
Takže si myslím, že tyto protesty na tom nic nezmění a rovněž jsem požádal, aby pokud Agrární komora jakékoliv protesty bude pořádat, tak aby v žádném případě nezasáhla do plynulosti dopravy.

Moderátor (Václav Moravec):
Zaznamenalo Rádio Impuls slova ministra zemědělství Petra Gandaloviče. Nejen o plánované blokádě silnic českými a moravskými zemědělci bude řeč v následujících minutách, protože si právě teď odkašlal prezident Agrární komory Jan Veleba, host dnešních Impulsů. Dobrý den.

Host (Jan Veleba):
Dobrý podvečer.

Moderátor (Václav Moravec):
Připomínám, že i dnešní Impulsy jsme připravili díky vám, díky našim posluchačům, protože jste své dotazy v průběhu dne psali a posílali formou sms zpráv na číslo 774 999 888, ale můžete se dál ptát na cokoliv prezidenta Agrární komory Jana Veleby na čísle 774 999 888, posílejte své otázky ve formě sms zpráv. Pane prezidente, máte ještě šest dní na přípravu blokády silnic v celé zemi. Co je na přípravě takového protestu nejsložitější?

Host (Jan Veleba):
Nejsložitější je dopravit informaci do veřejnosti, českému občanu, proč to vlastně děláme. Já bych to trošku opravil, my nepřipravujeme blokádu silnic, ale my připravujeme protestní jízdy techniky masovějšího charakteru.

Moderátor (Václav Moravec):
Promiňte, ale když vyjede těžká zemědělská technika a nemusí nicméně jet kvůli tomu, že jste nespokojeni s rozpočtem, ale při žních, což můžeme vidět tak to jsou pak pěkné blokády, když ten kombajn jede. Kolikátkou maximálně, dvacítkou?

Host (Jan Veleba):
No tak to záleží na tom, jaký má doprovod a jaký je to kombajn. Ty kombajny už jezdí i čtyřicítkou, ale já jsi jako nemyslím, že v pondělí zrovna budou jezdit kombajny po republice, myslím si, že nejjednodušší je použít traktory, což si myslím, že kolegové udělají.

Moderátor (Václav Moravec):
Máte už informace, které silniční tahy a jaké množství techniky a jaké množství regionálních agrárních komor se do toho protestu zapojí? Máte už takové informace?

Host (Jan Veleba):
Do toho protestu se zapojí většina okresů v České republice, čili většina okresních agrárních komor a většina členských organizací, které jsou členy Agrární komory. A pokud se týká toho počtu, tak ty informace nemáme, protože my to děláme tak, že to necháváme na těch krajích, na těch okresech, aby si to udělali sami, protože málokdo ví to, že Agrární komora je složena z organizací, které mají, jsou samostatnými právními subjekty. Čili je to na nich. My jsme se minulý týden na celostátní poradě ve čtvrtek shodli na tomto způsobu, to znamená, že to budou výjezdy techniky po komunikacích 1. a 2. třídy, ale rozhodně se nedá říct, že celá republika bude zablokována. To tak zkrátka není a těch zemědělců tolik není.

Moderátor (Václav Moravec):
Říkáte tedy, že traktory, nikoliv kombajny či jiná technika?

Host (Jan Veleba):
Může se stát, že někde budou i kombajny, protože samozřejmě já nemohu mluvit za všechny. Může se stát, že někomu třeba povolí nervy a že se třeba i přitvrdí, ale nemyslím si to. Já si myslím, že zemědělci jsou velmi rozumní lidé. Ale ty protesty na druhou stranu nebudou, jak tvrdím, pro okrasu, protože nám jde tentokrát o mnoho, protože se nejsme schopni s vládou dohodnout a vláda nás do této chvíle nebere vážně.

Moderátor (Václav Moravec):
Ekozemědělci už dali najevo, že protest organizovaný Agrární komorou nepodpoří, citujme slova Milana Boleslava, který zastupuje zhruba 260 malých, středních i velkých farem převážně z pohraničí, cituji: V očích veřejnosti podobné akce zemědělcům spíš uškodí a můžou také zavřít cestu k dalšímu jednání. Konec citátu. Připouštíte si tu námitku?

Host (Jan Veleba):
Zajímavé je u pana Boleslava, že on sám je členem Agrární komory, on sám je členem krajské regionální agrární rady, což je Krajská agrární komora v Liberci, takže je to podivuhodná pozice, když se to hodí, tak jakoby …, když se to nehodí, tak zase naopak. Takže toto …

Moderátor (Václav Moravec):
Promiňte, máte po tom čtvrtečním rozhodnutí, které jste oznámili, máte informace z některých regionálních poboček Agrární komory, že s tím nesouhlasí a že nemáte plnou podporu regionálních organizací?

Host (Jan Veleba):
Já můžu na to odpovědět tak, že na té celostátní poradě byl velmi dobrý duch, byla velmi dobrá v uvozovkách k této akci nálada a mám informace takové, že nebude kraj, kde by se nic nekonalo.

Moderátor (Václav Moravec):
Ministr zemědělství Petr Gandalovič v rozhovoru pro Rádio Impuls dodává k té protestní akci, která se má uskutečnit, i tato slova:

Záznam Petra Gandaloviče:
Já jsem požádal Agrární komoru, aby ještě zvážila tyto protesty, protože si myslím, že to jsou neadekvátní protesty. Státní rozpočet na příští rok je třeba vidět i v kontextu té současné ekonomické situace ve světě, takže si myslím, že se nic nezmění a rovněž jsem požádal, aby pokud Agrární komora jakékoliv protesty bude pořádat, tak aby v žádném případě nezasáhla do plynulosti dopravy.

Moderátor (Václav Moravec):
Uvedl v rozhovoru pro Rádio Impuls ministr zemědělství Petr Gandalovič z ODS. Předpokládám správně, pane prezidente Velebo, že cílem Agrární komory je zpomalit dopravu?

Host (Jan Veleba):
Cílem Agrární komory je upozornit nějakým důrazným způsobem na situaci, v které jsme se ocitli a my zkrátka jsme do té situace dohnáni a my jiný způsob už v této době nevidíme. Na konto prostě pana ministra Gandaloviče bych chtěl říct dvě věci. Za prvé mě mrzí to, že za nás nebojuje, jako třeba například bojuje ministr školství, který na rozdíl od nás peníze další dostal, i když se tvrdí, že peníze v rozpočtu nejsou, a za druhé ten rozpočet je velmi zajímavý. Je třeba říct…

Moderátor (Václav Moravec):
Počkejte, vy tedy vnímáte Petra Gandaloviče, ministra zemědělství, jako slabého ministra?

Host (Jan Veleba):
Já jsem neřekl slabého, já jsem řekl, že v tuto dobu … zemědělce je prostě adekvátní, která, situace to vyžaduje, ten celostátní protest není jen tak, to není z rozmaru, to se nějakým způsobem vyvíjelo, takže prostě že za nás nebojuje.

Moderátor (Václav Moravec):
Jakým ministrem zemědělství je Petr Gandalovič?

Host (Jan Veleba):
Pan ministr Gandalovič je podle mého názoru velmi slušný člověk, my k sobě lidsky máme velmi blízko, velice dobře spolu komunikujeme, leč…

Moderátor (Václav Moravec):
Jen mu děláte blokádu, tak, to je hezké.

Host (Jan Veleba):
Leč my potřebujeme nějaké výsledky. A k tomu rozpočtu ještě, pane Moravče. Ono to prostě není tak, jak to pan ministr a další říkají. Ten rozpočet ve svých nákladech, ve své výdajové položce je o 44 miliard větší, mluvím o roce 2009, o návrhu vlády, než je letošní skutečnost. A v těch 44 miliardách navíc se nenašly žádné peníze pro nás a respektive Ministerstvo zemědělství má méně o 9,85 miliardy korun. Čili já, my to bereme jako signál, že prostě o nás zemědělce není zájem.

Moderátor (Václav Moravec):
Když znovu budu citovat ona slova Milana Boleslava, který, jak jsem říkal, zastupuje 260 malých, středních i velkých farem převážně z pohraničí, tak ještě jednou ona věta: V očích veřejnosti podobné akce zemědělcům spíše uškodí a můžou uzavřít cestu k dalšímu jednání. Když se podíváme na hospodaření uplynulého roku, zemědělci 14 miliard zisk.

Host (Jan Veleba):
To by byl, ano, prosím…

Moderátor (Václav Moravec):
Ano, to byl. A teď ta jednoduchá otázka. S těmito zisky nemůže se stát, že stejně část veřejnosti nepochopí, že bojujete o nějakých 4-5 miliard?

Host (Jan Veleba):
Pane redaktore, to byl první zisk od doby transformace českého zemědělství. Pokud by se býval několik následujících let opakoval, tak jsme mohli se s optimismem podívat do budoucnosti a mohli jsme se prostě začít nadechovat. Jenomže on neuplynul ani rok a on ten zisk zkrátka nebude, protože to obilí kleslo o plných 50 procent, cena není prodejná, jako někde už prolomilo sedm korun, čili tento rok nějakým způsobem doběhne z toho tučnějšího roku minulého a ten příští rok nás zkrátka čekají zlé časy a proto my ten rozpočet potřebujeme, protože abych řekl posluchačům, my bojujeme za to, aby vláda splnila svoje programové prohlášení, dostali jsme 90 procent celkem přímých plateb ve srovnání s naší konkurencí v zahraničí a pokud bychom to dostali, pane redaktore, tak by to znamenalo, že ve srovnání s Německem a Rakouskem by byly u nás výdaje do zemědělství včetně národních plateb na hektar užívané zemědělské půdy zhruba na 53 procentní úrovni. A když to nedostaneme, tak budou pod 50 procenty.

Moderátor (Václav Moravec):
Když navážu na vaše slova, vláda před 14 dny schválila státní rozpočet, kapitola Ministerstva zemědělství má pro příští rok o 4 miliardy méně než v letošním rozpočtu, jde o to, že ministr financí Miroslav Kalousek z KDU-ČSL tvrdí, že je zapotřebí snížit dluhy státu a že nemůže ustupovat tlaku zemědělců. Tady jsou jeho slova:

Záznam Miroslava Kalouska:
Sněmovna může navrhnout zvýšení jakýchkoliv výdajů, ale taky musí říct, na úkor kterých výdajů. Pokud by to bylo většinový názor Sněmovny, tak se to stane skutečností. Přidat je jenom strana té mince, druhá strana té mince je, komu to sebrat.

Moderátor (Václav Moravec):
Slova ministra financí z KDU-ČSL Miroslava Kalouska z rozhovoru pro Radio Impuls. Hostem dnešních Impulsů prezident Agrární komory Jan Veleba, máte už příslib u některých koaličních poslanců, že by v rámci projednávání státního rozpočtu vám mohli část peněz dát?

Host (Jan Veleba):
V tuto chvíli ještě ne, protože teprve minulý týden skončily jednání jakoby s vládou. I když máme žádost ještě o přijetí u premiéra, ale tuto žádost my už tam máme od 21. května do dnešního dne, nemáme na ni odpověď.

Moderátor (Václav Moravec):
Mrzí vás tedy, že si premiér Mirek Topolánek nenašel . . .

Host (Jan Veleba):
Mrzí, mrzí, mrzí, mrzí mě to velmi a proto si tu záležitost vykládáme tak, že vláda o nás zájem zkrátka nemá, takže my půjdeme, my samozřejmě budeme jednat v Parlamentu a tady po této demonstraci s tím začneme, protože mezitím rozpočet doputuje do Parlamentu a proto ta demonstrace je situována do tohoto termínu.

Moderátor (Václav Moravec):
Pokud byste měl se vypořádat s tou mojí námitkou, vy jste jasně řekl, 14 miliard loňského zisku českého zemědělství je první zisk po těch mnoha letech ztráty a podfinancovanosti českého zemědělství. Letošní, očekáváte, že letos bude zemědělství ještě v zisku, když mluvíte o propadech, ať už výkupní ceny mléka. . .

Host (Jan Veleba):
Já v tuto chvíli, pane redaktore, nebudu spekulovat. Já jenom řeknu pouze to, že se sklidilo 7,4 miliardy tun obilí a na jednu tunu ta cena letos se snížila asi o 2 tisíce korun, takže jenom třeba tady toto obilí, matematicky, hypoteticky vzato, pokud se neprodá, pokud se nezvýší cena, tak vynuluje ten loňský zisk a to bych tady ještě mohl mluvit o dalších položkách. Podívejte, například my jsme . . .

Moderátor (Václav Moravec):
Počkejte, ale pokud byste nám měl, já nechci vás dostávat do úzkých v souvislosti s čísly, ale pokud byste nám měl říct, klesne zisk zemědělství v letošním roce výrazně?

Host (Jan Veleba):
Klesne, klesne, klesne výrazným způsobem, protože naproti těm klesajícím cenám ty nůžky se rozevírají. Například hnojiva meziročně stoupá asi o 45 procent, výrazně klesne.

Moderátor (Václav Moravec):
Výrazně znamená klidně i o polovinu, že by se mohlo. . .

Host (Jan Veleba):
Ano. Výrazně znamená. . .

Moderátor (Václav Moravec):
Vy očekáváte zisk českého zemědělství pod 7 miliardami.

Host (Jan Veleba):
Já se domnívám, že půjde pod 7 miliard.

Moderátor (Václav Moravec):
A pokud by tedy financování ze státního rozpočtu, respektive přímé platby, což je nástroj tedy, který používají země Evropské unie v rámci podpory zemědělství jako celku, tak si myslíte, že by rozpočet, respektive financování českého zemědělství mohlo být i ztrátové, že by nakonec jste v roce 2009 mohli skončit se ztrátou, je to reálné?

Host (Jan Veleba):
Já jsem nerozuměl vaší otázce.

Moderátor (Václav Moravec):
V roce 2009, v tom příštím roce, pokud nevybojujete větší přímé platby a nezískáte ony miliardy, o které se bojuje, tak byste skončili ve ztrátě?

Host (Jan Veleba):
Je to 2,8 miliardy a pokud tento trend cen bude pokračovat, tak je docela pravděpodobné, že se vrátíme tam, kde jsme byli před pěti, sedmi lety, to znamená do ztráty a proto my jsme tak nervózní a proto tady tuto akci děláme, protože my bohužel na rozdíl od politiků vidíme trošku dál.

Moderátor (Václav Moravec):
Připomínám, že dnes je hostem u mikrofonu Radia Impuls prezident Agrární komory Jan Veleba. Krácení rozpočtu podle zemědělců a Agrární komory poškozuje celý agropotravinářský komplex a prohlubuje krizi ve zpracovatelských odvětvích a také snižuje konkurenceschopnost vůči zahraničním zemědělcům a zpracovatelům, když se, pane prezidente Velebo, podíváte na tu aktuální finanční krizi, tak co možná námitka, že stejně i zemědělci ze starých členských zemí Evropské unie pravděpodobně budou kráceni a že musí dojít k přehodnocení oné zemědělské politiky v evropské sedmadvacítce.

Host (Jan Veleba):
To já jsem si myslel taky a my, čeští zemědělci, protože máme větší farmy, než mají naši konkurenti, tak my bysme na tom byli dobře, pokud by někdo dovedl mávnout kouzelným proutkem a ty dotace se zrušily. Jenomže musíme být realisti, já jezdím do Bruselu každý měsíc, naposledy jsem tam byl minulý týden na kongresu evropského zemědělství a já musím říct, že zkrátka nevěřím tomu, že Francie, Německo, Polsko a tak dále, že ty dotace si nechají vzít, čili to je prostě realita. . .

Moderátor (Václav Moravec):
I když bude finanční krize, a pro po, dotkne se vás, jako zemědělců, nějak a ukazuje se v současnosti, že se vás dotýká už finanční globální krize?

Host (Jan Veleba):
No tak, v dnešní Hospodářských novinách jsem si přečetl prostě článek ministra financí, který v podstatě líčí Českou republiku jako takový sluneční ostrov ve světě globální krize, čemuž já nevěřím, takže určitě se nás to dotkne, určitě pravděpodobně ty banky, zcela určitě banky nasadí přísnější kritéria na získávání úvěrů, ale . . .

Moderátor (Václav Moravec):
Jak konkrétně se to může dotknout zemědělců v případě, že banky přitvrdí?

Host (Jan Veleba):
No tak, se sníží, se sníží dosah cizích zdrojů a my jsme v tomto směru ve financování výroby zranitelnější, než naše konkurence, protože český zemědělec k financování své výroby statisticky používá asi 42 procent cizích zdrojů. Farmář v západní Evropě jenom 15, čili toto by se nás velmi dotklo, i když si myslím, že ty české banky jsou lépe zajištěné, respektive méně propojené třeba se Spojenými státy, než jsou třeba ty evropské, to je zřejmě určitá výhoda.

Moderátor (Václav Moravec):
Vy říkáte, že jezdíte do Bruselu, také dlouhodobě tvrdíte, jako Agrární komora, že když nedostanete požadované peníze, kvůli kterým chcete protestovat příští týden v pondělí, tak to poškodí výši dotací v Evropské unii po roce 2013 a ministr zemědělství Petr Gandalovič tento argument odmítá.

Záznam Petra Gandaloviče:
To není zcela pravda, protože konstrukce přímých plateb po roce 2013 v žádném případě ještě není stanovená. Dnes v současné době se v Bruselu hovoří teprve o různých úpravách těch přímých plateb, v současné době v žádném případě není žádná politická shoda o podobě přímých plateb na rok 2013 a dále.

Moderátor (Václav Moravec):
Prohlásil před týdnem ministr zemědělství z ODS Petr Gandalovič. Proč Agrární komora zbytečně maluje čerta na zeď, pane prezidente Velebo, jak můžeme vyvodit ze slov Petra Gandaloviče.

Host (Jan Veleba):
Já si myslím, že pan ministr by měl být korektnější, je opravdu pravda, že v současné době není jasné, jak se budou počítat, jak se bude nové rozpočtové období po roce 2013 v Unii počítat, ale je jasné, že se to bude počítat výše těch plateb po roce 2013 z nějakého referenčního období a to určitě nebude poslední dva roky tohoto referenčního období, čili my jsme si téměř jisti, že počínaje příštím rokem začneme žít v novém referenčním období, z jehož výše plateb se bude odvozovat výše plateb budoucích, takže to bych jaksi rád, kdyby pan ministr si nějakým způsobem dopracoval.

Moderátor (Václav Moravec):
Když se podíváme na postoj České republiky v některých zemědělských otázkách, tak například vládě se nelíbí, že by měly být dětem ve školách v Evropské unii zdarma rozdávány ovoce a zelenina, to je ona akce Evropské komise, nazvaná Ovoce do škol, nicméně pokud tento plán Evropské komise projde, tak i v České republice bude muset být tato akce zavedena. Co si myslíte o tom, že Ministerstvo zemědělství, České ministerstvo zemědělství i česká vláda nepodporuje tento plán akce Ovoce do škol?

Host (Jan Veleba):
Tomu my zemědělci nerozumíme, protože například se to projevilo při zrušení dotací od příštího roku do programu školního mléka. Budeme zřejmo jedinou nebo jednou z naprostých výjimek v Evropské unii, která to nebude podporovat a zrovna tak je to u toho ovoce. Je to určitý signál, je to určitá podpora, která je možná v tomto případě v rámci Evropské unie svým v tomto případě ovocnářům, zelinářům a tak dále.

Moderátor (Václav Moravec):
Kdybych vám ale řekl, že podle představ Evropské komise má jít na to ovoce do škol přibližně 90 milionů eur, což když přepočteme na koruny je zhruba dvě miliardy korun a do vlastní kapsy by musel sáhnout i stát, státní pokladna, proto to český ministr zemědělství a česká vláda asi nepodporuje a ministr zemědělství k tomu dodává, že to vychází tak, že na jeden kus ovoce na jedno dítě týdně, to znamená, že to vlastně nemá smysl, jeden kus ovoce jednomu dítěti týdně?

Host (Jan Veleba):
To já nevím, jak je to u ovoce, ale třeba u toho mléka je to tak, že na to školní mlíčko, já nevím, kolik to má, 3 dcl, 2 dcl, 2,5 dcl, tak ta státní podpora je kolem třech korun a to je prostě velmi významné. My to bereme jako určitý signál nevůle a zapadá to do toho kontextu. Prostě vláda zkrátka a dobře, čeští zemědělci nejsou jejím jaksi objektem přízně.

Moderátor (Václav Moravec):
Když se podívám na text v Hospodářských novinách z konce září, tak podle Hospodářských novin lidovci požadují, aby se prodej státní půdy umožnil i cizincům a aby zemědělci neměli při jejím nákupu přednost. Zemědělská půda je také jeden ze sporů, který vy máte v současnosti a…

Host (Jan Veleba):
No tak víte, pane redaktore, toto se mi už velmi těžko poslouchá, i když vy to tady pouze komentujete.

Moderátor (Václav Moravec):
Ne, já bych jenom chtěl se zeptat, vy o tom víte, o tom plánu lidovců?

Host (Jan Veleba):
Vím, víme o tom. My jsme, pane redaktore, skoro dva roky se pracně domlouvali na novele zákona 95, 99 Sb. o prodeji státní půdy, skoro dva roky trvalo, než se všichni zemědělci na tom domluvili a domluvili jsme se a až jsme se domluvili, tak přichází tady toto. Já nevím, já si myslím, že KDU by měla mít nějaké historické kořeny, že by měla mít vztah k nějaké historii a pro mě, ono už se to dneska nenosí, ale já jsem měl obyčejného otce, který byl sedlák a který mě učil, že prostě každý stát má tři kořeny: je to kultura, jazyk a půda. Takže já bych s tím tak nespěchal, já bych nebyl tak vstřícný a já zkrátka tady tomu nerozumím. A kolem tady, speciálně kolem půdy bude podle mého názoru určitě sveden boj, ale zemědělci jsou tady v tomto celkem jednotní.

Moderátor (Václav Moravec):
Přicházejí desítky dotazů od posluchačů, možná i připomínky. Například Michael říká: Pane Velebo, ani bych se nedivil, kdyby vás lidé vypráskali holemi, jste podnikatelé, tak jaképak dotace? To potom můžou stávkovat všichni.

Host (Jan Veleba):
Je vidět, že ten pan Michael vůbec nemá ponětí o společné zemědělské politice. My chceme srovnatelné podmínky, my nic jiného nechceme. Jestli celá Evropa je má, ty dotace, tak holt ať někdo ukáže, jak jde hospodařit a konkurovat třeba s polovičními dotacemi.

Moderátor (Václav Moravec):
Je pravda, že jsou dotace našich farmářů na úrovni 50 procent starých členských zemí Evropské unie a ne 80 procent, jak se uvádí? Další dotaz.

Host (Jan Veleba):
Pokud bychom dostali to, za co teď bojujeme, to znamená dorovnání plných přímých plateb na 90 procent, tak by to dělalo 53 procent dotací starých zemí.

Moderátor (Václav Moravec):
Prezident Agrární komory Jan Veleba odpovídal i na vaše posluchačské otázky, na otázky Rádia Impuls. děkuji, že jste přijal mé pozvání, někdy příště na shledanou.

Host (Jan Veleba):
Já děkuji, pane Moravče, za pozvání.

Zdroj: www.impuls.cz, Autor: Václav Moravec