KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Pozvánka – SPRÁVNÁ ZEMĚDĚLSKÁ A HYGIENICKÁ PRAXE V CHOVECH HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT

03/10/08

Zdroj: AK ČR

Institut celoživotního vzdělávání a informatiky Veterinární a farmaceutické univerzity Brno
si vás dovoluje pozvat na seminář

SPRÁVNÁ ZEMĚDĚLSKÁ A HYGIENICKÁ PRAXE V CHOVECH HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT

Program:

9:30 – 10:00

Prezence, občerstvení

10:00 – 10:20

Základní cíle potravinového práva – povinnosti při výrobě potravin
Příručky správné zemědělské a hygienické praxe jako výhodný nástroj zemědělské prvovýroby
Souvislost s pravidly dotační politiky, cross compliance, úloha veterinárního dozoru
MVDr. Jaroslav Salava – KVS pro Jihomoravský kraj

10:20 – 11:00

Ochrana potravního řetězce před kontaminací
Příprava, skladování, použití a vysledovatelnost krmiva
MVDr. Vladimír Čermák – KVS pro Jihomoravský kraj

Zásady hygieny v prvovýrobě potravin – systémy garancí a podmínky produkce
MVDr. Josef Velecký – KVS pro Jihomoravský kraj

11:40 – 12:00

Ochranná opatření k zabránění zavlečení kontagiózních chorob přenosných na lidi potravinami
Informace o potravinovém řetězci
MVDr. Jaroslav Salava – KVS pro Jihomoravský kraj

12:00 – 13:00

Diskuse, oběd

13:00 – 14:00

Správná zemědělská praxe v chovech zvířat podle zákona o ochraně ovzduší podle požadavků zákona o integrované prevenci
Správná zemědělská praxe v chovech zvířat dle požadavků nitrátové směrnice a zákona o vodách
Ing. Eva Krčálová, Ph.D. – MZLU v Brně

Diskuse

Možnosti eliminace emisí amoniaku v chovech hospodářských zvířat
Dr. Ing. Zdeněk Havlíček – MZLU v Brně

15:00 – 15:30

Diskuse, závěr

 

Termíny a místa konání:

16. 10. 2008 Zemědělská a.s. Čejkovice, okres Hodonín
27. 11. 2008 ŠZP Nový Jičín, účelový závod Kunín
15. 1. 2009 ZD Kunžak, Střízovická 420, okres Jindřichův Hradec
26. 2. 2009 Kulturní dům Dolany, okres Náchod

Cena:
Bezplatně – spolufinancováno Evropskou unií z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova.
Občerstvení a oběd jsou zajištěny.

Přihlášky a informace:
Nutná registrace na adrese:
Institut celoživotního vzdělávání a informatiky VFU Brno, Ing. Jindra Španihelová, Ph.D.,
tel. 541 562 094, fax: 541 21 97 54, e-mail: spanihelovaj@vfu.cz

Pozvánka a přihláška jsou ke stažení na www.vfu.cz/univ_prac/icvi/

Účastníci obdrží sborník a potvrzení o absolvování vzdělávací akce.

 

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova – Evropa investuje do venkovských oblastí

14:15 – 15:0014:00 – 14:1511:00 – 11:40

Zařazeno v Pozvánky