KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Orální imunizace černé zvěře

17/10/08

Pomocí důsledné perorální vakcinace je možné eradikovat virus klasického moru prasat z populací divokých prasat, metoda se osvědčila v Německu a ve Francii.

Klasický mor prasat (KMP) je jedním z infekčních onemocnění podléhajících ohlašovací povinnosti. Touto nákazou bývají postiženy jak populace domácích prasat, tak se také hojně vyskytuje u evropských prasat divokých. Početní stavy černé zvěře infikované virem KMP se tak stávají zdrojem infekce a původcem propuknutí této nákazy v početních stavech domácích prasat.
 
Silně vyvinuté populace černé zvěře dlouhodobě zabránily přirozenému přerušení infekčního řetězce viru KMP. Od poloviny 90. let se proto – nejprve v polních pokusech, povolených v rámci EU – přistoupilo k provádění vakcinace u divokých prasat. Od roku 2001 je nouzová vakcinace divokých prasat v obzvlášť ohrožených lokalitách také zakotvena ve speciální směrnici EU jako jedno z opatření v rámci boje s tímto onemocněním. V Německu již více než deset let úspěšně pracují s návnadovými (perorálními) vakcínami. V závislosti na hustotě početních stavů divočáků se při mírném výskytu infekce podařilo, pomocí dvakrát se opakující dvojité vakcinaci za rok, v průběhu krátkého času nákazu vyhubit. V ostatních regionech Německa se díky třikrát se opakující dvojité vakcinaci na jaře, v létě a na podzim podařil průlom v boji s tímto onemocněním. Orální imunizace má tu přednost, že jsou do vakcinačních opatření zahrnuta i na jaře narozená selata. 
 
Základním předpokladem je, že musí populace černé zvěře vykazovat více než 50 % celkového množství protilátek proti viru KMP, aby byla zajištěna dostatečná efektivita boje s touto nákazou. Konstantně vysoká hladina protilátek v populaci ve výši 60 % garantuje eradikaci KMP v průběhu jednoho a dvou roků. Pomocí třikrát se opakující orální imunizace se podaří virus eradikovat dokonce i v lokalitách s extrémně vysokým infekčním tlakem. Doplňkovým opatřením v rámci boje s tímto onemocněním je redukce populace divokých prasat  intenzivním odlovem černé zvěře. Ke spolehlivé ochraně i čerstvě narozených selat jsou předkládány menší návnady. Ukázalo se ale, že zvířata i tyto menší návnady začnou přijímat teprve až po dosažení věku tří až čtyř měsíců věku. Protilátky získané z mateřského mléka ale malá selata dokáží ochránit pouze po dobu dvou měsíců. Tak zůstává stále ještě velký podíl populace mladých zvířat náchylných na virus. To je nutné při odlovu černé zvěře zohlednit. Cílem je, aby při výloži činil podíl mláďat 70%. Tato metoda se osvědčila v Německu a také ve Francii jako metoda efektivní v rámci boje s tímto infekčním onemocněním. V současné době začínají tuto metodu vakcinace používat i v některých zemích východní Evropy, ve kterých je klasický mor prasat poměrně značně rozšířen.            
 
Orale Immunisierung gegen Wild – Schweinepest erfolgreich [cit. 2008-10-06], www.animal-health-online.de

     
Zdroj: Agronavigátor.cz