KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory MZe ČR

OP Rybářství Opatření 3.1. záměr a)

10/10/08

Zdroj: SZIF

Upozornění pro žadatele o dotaci z opatření 3.1. záměru a)

Bod 3. Obecná Ustanovení pro poskytnutí dotace, písmeno d) části A – obecných podmínek pro poskytnutí dotace uvádí jako kontaktní místo pro předkládání veškeré dokumentace příslušný RO SZIF podle místa realizace, není-li ve Specifické části Pravidel uvedeno jinak.

Vzhledem k tomu, že ve Specifické části Pravidel není uvedeno jinak a s ohledem na skutečnost, že dle Instruktážního listu k vyplňování Žádosti o dotaci žadatel uvádí do formuláře Žádosti o dotaci jako „Místo realizace projektu“ adresu, tedy sídlo PO, nebo FO (v projektu se toto dle Pravidly stanovené Osnovy projektu neuvádí) je tedy místem pro podání Žádosti o dotaci pro opatření 3.1. záměru a) příslušné RO SZIF dle sídla žadatele.

 

Zařazeno v MZe ČR, SZIF