KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory MZe ČR

Omezení podpory vakcinace proti bluetongue

13/10/08

EU bude v příštím roce finančně přispívat na vakcinaci proti katarální horečce ovcí pouze z 50%.

Brusel (aho) – Zatímco v letošním roce budou hrazeny náklady na pořízení očkovací látky proti katarální horečce ovcí v rámci EU v plné výši a náklady na veterinární služby spojené s vakcinací ve výši 50 procent; od roku 2009 by se měla z rozpočtu EU hradit jen polovina vzniklých nákladů.

Důvodem je změna statutu vakcinačního programu. Vakcinace probíhající v letošním roce je označována jako nouzová akce, zatímco v následujícím roce se bude jednat již jen o regulérní opatření v rámci boje s touto nákazou. S těmito skutečnosti seznámila komisařka EU pro zdraví, bezpečnost potravin a dobré životní podmínky zvířat Androulla Vassiliou (kyperská politička) na minulém zasedání rady ministrů zemědělství jednotlivých členských států EU v Bruselu. Požadavek několika států jakými jsou Německo, Španělsko, Belgie a Nizozemsko aby byla vakcinace proti katarální horečce ovcí označována jako nouzová akce minimálně po dobu dvou let, komisařka zásadně odmítla, protože tento návrh nemá žádnou oporu v legislativě. Naopak vyzvala komisařka členské státy EU, aby zachovaly dohled a kontrolu na standardní úrovni a případně nařídily omezení transportu zvířat.   
        
EU will Blauzungenimpfung nur noch zu 50 Prozent bezuschussen [2008-10-02], www.animal-health-online.de

Zdroj: Agronavigátor.cz