KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Méně prasat v EU

21/10/08

Pokles produkce prasat v EU by v příštím roce měl dosáhnout 4 až 7 procent, ceny by měly zůstat vysoké.

(ZMP) – Prognostický výbor Evropské komise očekává výrazný pokles produkce prasat v průběhu nadcházejících měsíců poté, co se početní stavy prasnic zredukovaly tak jako ještě nikdy. Pokles nabídky povede podle názoru expertů ke stabilizaci cen jatečných prasat. Základem pro vypracování prognózy klesající nabídky se staly výsledky sčítání hospodářských zvířat, které proběhlo na jaře letošního roku. I když byly nejprve k dispozici pouze výsledky 15 z celkového počtu 27 členských zemí, reprezentovaly tyto země přes 90 % trhu EU. V porovnání s rokem předchozím došlo k poklesu počtu prasat o 5,6 procent na 8,5 mil. zvířat.

 
Drastický pokles početních stavů prasnic

Mnohem významnější byl ale propad početních stavů prasnic a to o 1,25 mil. plemenic, což odpovídá poklesu o 8,7 procent. Ještě nikdy v historii nedošlo k tak významné redukci stád prasnic.

 
Pomalejší pokles v průběhu roku

Úplný dopad redukce početních stavů prasat v EU nebylo dosud možné pocítit všude. Celkově se pro letošní rok počítá ještě s udržitelným poklesem produkce v EU-27, který by se měl pohybovat mezi 1 až 2 procenty.

 
V roce 2009 výraznější pokles

V průběhu příštího roku by měly být následky redukce početních stavů prasat vnímány intenzivněji. V průměru EU-27 by se v prvním pololetí roku 2009 měl projevit pokles produkce v rozmezí 4 až 7 procent a ve druhém pololetí by měla produkce zůstat pod úrovní roku předchozího. Pokud by pokles dosáhl pěti procent (za celý rok), odpovídalo by to propadu produkce v řádu 10 milionů prasat neboli 900 000 tun. Chybějící množství by mohlo být vyrovnáno dovozy ze třetích zemí nebo poklesem domácí spotřeby vepřového masa.

 
Ceny prasat zůstanou vysoké

Pokud se nestane nic neobvyklého, měly by průměrné ceny prasat v rámci EU až do konce roku 2009 zůstat na srovnatelně vysoké úrovni. Po obvyklém sezónním utlumení na přelomu roku očekávají experti z Prognostického výboru kontinuální nárůst cen až do letního období. Pro první čtvrtletí roku 2009 by podle prognózy měla průměrná cena dosáhnout hranice 1,60 EUR za kilogram a ve druhém čtvrtletí pak 1,70 EUR za kilogram ve třídě E. Oproti předchozímu roku to odpovídá nárůstu cen v řádu 10 až 15 procent. Díky nižší výchozí úrovni počítají ve Francii a Dánsku s nárůstem cen převyšujícím 20 procent.       
    
Weniger Schweine in der EU [cit. 2008-10-15], www.animal-health-online.de

Zdroj: Agronavigátor.cz

Zařazeno v Aktuality, Prasata