KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory MZe ČR

Komora prokázala svou sílu

29/10/08

Zdroj: AK ČR

Datum 10. října 2008 bude jednou v dějinách Agrární komory ČR uváděno jako den uvědomění si své síly. Od června jsme jednali s ministry zemědělství a financí, aby vláda splnila to, k čemu se zavázala ve svém programovém prohlášení, a co nám politici bez rozdílu barvy slibovali ve svých předvolebních proklamacích, tedy že nám budou doplácet přímé platby v plné výši.

 

Ministr financí neustále opakoval, musím dodržet slib snižovat deficit státního rozpočtu. Přesto ale bude rozdělovat o 44 miliard korun více než letos. Ministr zemědělství nám za přítomnosti svého ekonomického náměstka sděluje: nemám v rezervách víc než 500 až 700 milionů korun. Premiér na naši žádost o přijetí raději vůbec nereagoval. Nastalo tedy to, co nastat muselo. Agrární komora ustanovila krizový štáb, byl navržen celoplošný protest formou jízd zemědělské techniky po silnicích 1. a 2. třídy. Na všech okresech vznikly podobné štáby, a ty dokonaly dobře započaté dílo. Na pondělí 13. října v tomto případě nebyla třináctka pro nás nešťastné číslo, byly připraveny stovky a možná tisíce zemědělských strojů a traktorů, které by určitě ucpaly komunikace celé republiky.

Pod tíhou těchto příprav svolává premiér schůzku na pátek 10. října, kde z organizátorů protestní akce je přizván pouze prezident Agrární komory ČR Jan Veleba, a to ještě prapodivně nestandardním způsobem.. Zve taky zástupce spřízněných nevládních zemědělských organizací prezidenta Společnosti mladých agrárníků ČR Pavla Moulise, předsedu Asociace soukromého zemědělství ČR Stanislava Němce, předsedu Svazu marginálních oblastí Milana Boleslava, kteří se mnohokrát vyjadřovali v tom smyslu, že chápou složitost situace a že jejich členové se spokojí s „nedorovnáním“ přímých plateb asi o 600 korun na hektar.

Prezident agrární komory při jednání trval na stanovisku, že členové Agrární komory ČR, Zemědělského svazu ČR a Českomoravského svazu zemědělských podnikatelů požadují dorovnat přímé platby na maximální výši a že to chtějí od premiéra písemně. Je mi potěšením konstatovat, že vše bylo splněno. A co se týká členů výše uvedených spřízněných nevládních organizací, snad se zachovají statečně a tuto pro ně nevybojovanou část dotací budou věnovat třeba na charitativní účely. 

Jindřich Šnejdrla, viceprezident AK ČR