KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Je půda dobře zásobena vápníkem?

02/10/08

Aplikaci vápníku by měla předcházet půdní analýza.

Ceny fosforu a draslíku v posledních měsících prudce stouply. Přesto se vyplatí při rostoucích výrobních cenách zintenzivnit základní hnojení. V zemědělských oblastech je však často zásoba živin v půdě dostatečná.

Záměru nákladného přihnojení by mělo předcházet přezkoumání zásoby vápníku v půdě. Důvodem je skutečnost, že se při optimálním obsahu vápníku zvyšuje dostupnost fosforu pro rostliny, stoupá uvolňování dusíku z organických hnojiv a zlepšuje se růst rostlin. Vápnění navíc přispívá k dobré struktuře ornice a poskytuje ochranu proti erozi.

Optimální je vápnění po sklizni obilovin při zpracování půdy. Vzhledem k tomu, že potřeba vápníku silně závisí na půdním druhu, měla by se pro stanovení správné dávky vápníku provést půdní analýza. Tak například na stanoviště s hlinitou půdou je k udržovacímu vápnění na tři roky potřeba aplikovat zhruba o 1000 kg . ha–1 CaO více než na písčitou půdu.

Pokud je při vysoké potřebě vyžadován rychlý účinek, je vhodné použít např. pálené vápno. Je však třeba mít na paměti, že tento vápník se nesmí kombinovat s kejdou, močůvkou nebo drůbežím trusem. Pomalu a dlouhodobě oproti tomu působí např. uhličitanová forma vápníku.

Top Agrar, 2008, č. 9, s. 45

 

Zdroj: Agronavigátor.cz

Zařazeno v Aktuality