KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Je bezorebný systém obdělávání půdy nejlepší?

16/10/08

Americký odborník provedl výzkum, který prověřoval vhodnost bezorebného obdělávání půdy.

 

Bezorebné obdělávání půdy se rozšířilo zejména v posledních deseti letech. Je však tento způsob ten nejlepší? Faktem je, že mikrobi v půdě potřebují kyslík, a toho se při bezorebném způsobu nedá dosáhnout. Podle výzkumu Dr. Jerryho Hotfielda z USDA (laboratoř pro výzkum půdy), existuje předpoklad, že velký podíl uhlíku a NPK, který se recykluje při bezorebném způsobu zpracování, pochází ze samotných kořenů. Prvky s posklizňových zbytků zůstávají na povrchu, jsou oxidovány a ztrácejí se v atmosféře. Tímto způsobem se nevytváří humus. Na vytváření humusu je potřebné mělké zapracování, bez aplikace herbicidů, aby aerobní mikroby v půdě mohly spolu s živinami z posklizňových zbytků vytvářet humus.

Jak dále uvádí, redukování orby je určitě pozitivní, ne však v takové formě, jak se praktikuje v současnosti. Nejlepším způsobem je vyvážený způsob zpracování půdy. Opakovaná orba a obdělávání branami způsobuje snižování obsahu uhlíku v půdě a odčerpává živiny. Naproti tomu vyvážená orba a mělké zapracování posklizňových zbytků v kombinaci s optimálním hnojením zlepšuje fyzikální vlastnosti půdy a posiluje mikrobiální činnost.

http://www.nasepole.sk/clanok.asp?ArticleID=5

Zdroj: Agronavigátor.cz

Zařazeno v Aktuality