KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory MZe ČR

Jak to vidím já

29/10/08

Poučení z průběhu jednání o rozpočtu na rok 2009.

 

V sobotu 11.10. byl na rozšířené jednání vedení AK ČR doručen písemný slib premiéra Topolánka na plné dorovnání plateb. Následně bylo rozhodnuto odložit protestní akci 13.10. Co to znamená? Velký úspěch zemědělců. Začátkem tohoto týdne proběhli ještě následná jednání na ministerstvu financí i ministerstvu zemědělství, nad konkrétními čísli a lze potvrdit, že je připravené a reálně podložené dorovnání TOP UP v porovnání s původním rozpočtem v minimální výši 2,5 mld. Kč (přesná částka dorovnání bude závislá na kurzu koruny k euru). To je +  710,- Kč na ha pokud bude rozdělováno na zemědělskou půdu a  + 970,- Kč  pokud bude rozdělení na ornou půdu. To za to určitě stálo! Ještě na vysvětlení některým politikům, toto plné dorovnání znamená, že budeme v roce 2009 brát 53% dotací z toho co budou dostávat naši sousedé v Německu a Rakousku, takže argumenty o nižších mzdách a nájemném jsou zcela liché.

Vyjednané peníze nejsou jediným vítězstvím tohoto boje. Ještě důležitější je podle mě zvýšení sebevědomí zemědělců, že  když se dají dohromady, tak lze vybojovat i to co se na začátku zdálo, jako nemožné. Zásadní význam pro úspěch měla určitě připravovaná protestní akce plánovaná na 13.10. Tady patří velká poklona a dík všem okresním agrárním komorám i vzorné spolupráci Zemědělského svazu a Svazu zemědělských podnikatelů. Téměř všechny okresy měli akci perfektně naplánovanou a pevně věřím, že by dopadla, tak jak se plánovalo.

Dále byla velmi důležitá argumentace v médiích, dopisy starostům i inzerce. Pro nás nové členy vedení to byl křest ohněm. Ale rozhodně největší tlak to byl na prezidenta Jana Velebu. Chtěl bych mu jménem svým, ale i jménem  členů AK za to velmi poděkovat. Málokdy si dovede představit co se v posledním týdnu dělo, a jak to bylo pro něj náročné.

 

No a nakonec šlo o sérii různých jednání s  politiky a úředníky. V tomto jednání určitě pomohli i organizace, které se nechtěli zapojit do protestní akce. Například  vedení ASZ se od protestní akce od začátku distancovalo, ale někteří jejich členové v několika okresech byli připraveni svými traktory se aktivně zúčastnit. A proč taky ne ? Šlo jim o stejné peníze, jako členům AK. Například 200 ha sedlák bojoval o 200 tis., který by nedostal, přestože mu je vláda slíbila.

Písemný slib premiéra adresovaný Agrární Komoře ČR, je pro nás dostatečný důkaz, ale samozřejmě budeme aktivně pracovat  a jednat na jeho naplnění. To že jsme odložili akci 13.10. jenom potvrdilo, že akce neměla politický podtext, ale že nám šlo pouze o peníze zemědělců, na které mají nárok, a které jim byly přislíbeny.  AK je a musí být apolitická organizace. Svázání s jakoukoliv politickou stranou by jí svazovalo ruce v boji za lepší podmínky svých členů – zemědělců. Na to bychom neměli zapomenout. Připravenou protestní akci nechme v šuflíku a pokud se nám podaří ještě zvýšit jednotu všech zemědělců v zásadních otázkách, tak je to velmi silný nástroj, jak si v budoucnu udržet vstřícnost naší vlády, ať již má jakoukoliv barvu.

Vybojované peníze samozřejmě zásadně neřeší velmi špatnou situaci v prodejních cenách mnoha komodit, ale je to  morální signál pro zemědělce, že dotační peníze pro rok 2009 budou v maximální vyjednané výši. A to není málo.

Bohumil Belada