KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Informace z jednání představenstva AK ČR  

22/10/08

Zdroj: AK ČR

ze dne 16. října 2008, Peruc, Lounsko

 

 1. Byla vyhodnocena úspěšná jednání a postup AK ČR ve věci národního dorovnání přímých plateb. Veřejný a písemný slib premiéra o nalezení a poskytnutí chybějících 2,6 mld Kč byl dostatečným důvodem k odvolání protestů chystaných na 13. 10. 2008. Za veškeré aktivity a přípravy v regionech patří všem zúčastněným poděkování.
 2. Vedení AK ČR bude dále jednat s MF ČR a MZe ČR o plné realizaci 2,6 mld Kč, o úpravě koeficientů nájmů v novele zákona o dani z nemovitosti a dalších aktuálních tématech a problémech.
 3. Představenstvo bylo informováno o přípravách a zajištění organizace Kongresu k XV. výročí AK ČR, které se koná dne 12. listopadu 2008 v Rotundě BVV Brno. Za každou OAK, KAK a RAK bude vedle individuálně pozvaných hostů (členové představenstva, dozorčí rady, komoditních rad, čestných hostů, apod.) možnost delegovat další 4 účastníky.
 4. Představenstvo projednalo, doplnilo a schválilo předložený seznam kandidátů na ocenění za přínos a rozvoj agrárních odvětví. Ocenění budou předána v rámci slavnostního ceremoniálu k XV. výročí AK ČR.
 5. Představenstvo projednalo průběžnou zprávu o plnění úkolů XV. a XVI. Sněmu AK ČR.
 6. Představenstvo schválilo technickoorganizační zabezpečení XVII. Sněmu AK ČR, který se uskuteční dne 5. 3. 2008 v KD Sidia, Olomouc. Příspěvek na jednoho delegáta je 2.000 Kč.
 7. Opětovně byla otevřena problematika vysoké nákladovosti prováděných pozemkových úprav. Informace stále nejsou centrálně přístupné. Je nezbytné získat několik modelových případů z regionů. Problematika bude znovu zařazena na jednání s MZe ČR. 
 8. Informace z Monitorovacího výboru cross-comliance. Snižuje se počet kontrolních bodů ze 78 na 36. Stále není připraven manuál, zřejmě v listopadu. Roční kontroly v objemu 1 % ze všech kontrolních organizací systémem náhodného výběru. Evidence zvířat kontrola 10 % subjektů. Etický kodex farmáře vymezuje chování a jednání kontrolních organizací.
 9. MZe ČR připravuje změnu organizačního uspořádání jednotlivých ZAPÚ. Nově půjde o krajské ředitelství a regionální oddělení. LPIS zůstává v gesci ZA, PÚ budou provádět supervizi.
 10. Předpoklad další diskuze k určení plateb TOP UP na z.p. nebo o.p. Hlavním argumentem pro výplatu na o.p. je potřebná stimulace výrobního zemědělství.
 11. Diskuze k aktuálním otázkám v odbytu obilí. Vysoké ceny roku 2007 přinesly razantní zvýšení nákladů, letošní pokles cen již vstupy kopírován nebyl. Současné ceny na evropských burzách jsou výrazně nízké. Otázka nejenom hospodářského roku 2008-09, ale celé budoucnosti odvětví. Hledat jiné možnosti využití, racionalizovat náklady a výnosy, zlepšit obchodování.
 12. Diskuze k aktuálním otázkám výroby a odbytu mléka. Cena se dále propadá. Zvážit otázku individuální ekonomické optimalizace výroby.

 

Zpracoval Ing. Jiří Felčárek, AK ČR Praha, 20. října 2008