KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory MZe ČR

Gandalovič: Propad prostředků určených na přímé platby lze snížit  

07/10/08

Zdroj: MZe

Novelizace zákona o dani z nemovitosti a o Pozemkovém Fondu ČR a sníženi administrativní zátěže vyplývající z kontrolního systému cross-complience, který má vejít v platnost v lednu příštího roku. To jsou cesty, kterými lze snížit propad přímých plateb zemědělcům (TOP-UP) vyplývající z návrhu státního rozpočtu na rok 2009.

Na tom se  shodli ministr zemědělství Petr Gandalovič a předseda Asociace soukromého zemědělství ČR (ASZ) Stanislav Němec.

„Čekají nás klíčová jednání zejména v zemědělském a rozpočtovém výboru sněmovny. Dnes jsme se shodli na tom, jaké kroky by měly vést ke snížení propadu přímých plateb,  se kterými počítá návrh rozpočtu na příští rok a které budeme na půdě sněmovny společně prosazovat,“ uvedl Petr Gandalovič.

Ministr na jednání s ASZ slíbil, že se zasadí o novelizaci zákona o dani z nemovitosti do konce letošního roku.

„Pokud by se novelu nepodařilo prosadit, hrozilo by od ledna 2009  navýšení daně z pozemku. Zemědělci by tak dlouhodobě  přicházeli o vyšší částku, než je ta, která plyne ze snížení prostředků určených na přímé platby,“ vysvětlil Gandalovič.

Z novely zákona o dani z nemovitostí podle jeho slov mimo jiné vyplývá, že obce mohou přistoupit k osvobození zemědělských pozemků od daně a tím výrazně ovlivnit oblast zemědělského podnikání na svém území. Výčet byl doplněn o nové ustanovení, které dává obcím možnost na základě obecně závazné vyhlášky osvobodit od daně zemědělské pozemky vedené jako orná půda, chmelnice, vinice, ovocné sady, trvalé travní porosty. 

Další prostředky, které mohou částečně pokrýt snížení částky určené na TOP-UP, lze nalézt novelizací zákona o Pozemkovém fondu ČR. Ministr chce také prosadit snížení zátěže, která je spojena se zavedením kontrolního systému cross-complience.

„Pokud se podaří prosadit všechny tyto kroky do konce letošního roku, bude to znamenat výrazný posun. Z toho pohledu považujeme dnešní jednání za klíčové,“ uvedl předseda ASZ Stanislav Němec.

Zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR