KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory MZe ČR

Fumigace brambor chrání proti strupovitosti

09/10/08

Výzkum ukazuje, že fumigace chlorpikrinem přidaná k systému plastikultury pomáhá potlačovat strupovitost brambor.

Produkce brambor využívající plastové mulče, kapkovou závlahu a pokrývky řádků se ukazuje jako účinná pro pěstitele brambor na malých plochách v oblastech severovýchodu USA. V této oblasti země je na konci jara a na začátku léta pro konzumenty tradiční, aby očekávali příchod „nových brambor“ neboli červených brambor velikosti B na místních maloobchodních stáncích.

Používání plastových mulčů a kapkové závlahy pro produkci brambor je zkoumáno po více než 30 let. Teprve po zavedení některých novějších barevných plastových mulčů (červené, metalizované, stříbrné a modré) a zavlažovacích hadic (pásků) kapkové závlahy a materiálů pro pokrývky řádků bylo znovu prozkoumáno používání těchto technologií pro produkci některých z nových odrůd brambor.

Brambor, o němž je řeč, je odrůda Eva, kulatý bílý brambor s jasně bílou slupkou a béžovou barvou dužiny, mělce uloženými očky, dobrými konzumními a skladovacími vlastnostmi. Ale má jednu významnou stinnou stránku: citlivost vůču strupovitosti. Strupovitost kazí jasně bílou pokožku odrůdy Eva a na trhu, kde je důležitý vzhled, ztěžuje prosazování této odrůdy.

Ve Wisconsinu a na Floridě je v současnosti prováděn výzkum používání chlorpikrinu k potlačování strupovitosti brambor u konvenčně pěstovaných brambor. Předmětem výzkumu bylo prozkoumat účinek fumigantu přidávaného do systému plastikultury, který by měl na výskyt strupovitosti brambor odrůdy Eva.

 
Hnojivo a fumigant

Experiment prováděný v Rock Springs v Pensylvánii byl uskutečňován na jílovitohlinité půdě. Před vytvořením záhonů, aplikováním černých plastových mulčů a pásků kapkové závlahy a fumigací přípravkem Pic Plus (chlorpikrin od společnosti Hendrix and Dail, Inc.). bylo na polích rozmetáno hnojivo Cca dva týdny poté byla sázena sadba velikosti B odrůdy Eva v dvouřádkové výsadbě ve vzdálenosti řádků 30 cm od sebe a 30 cm od sebe v řádku a v hloubce 7,6 cm. Prostředky řádků byly ošetřovány herbicidy.

Kapková závlaha byla aplikována během pěstební sezóny, aby se udržela dostatečná vlhkost v záhonech. Byl dodržován standardní program ochrany proti hmyzu a chorobám. Výhonky byly likvidovány 24. srpna použitím přípravku Reglone (diquat dibromide od společnosti Syngenta Crop Protection) a brambory byly sklizeny 4. září, zváženy, tříděny podle velikosti a podřadnosti. Byl spočítán výskyt strupovitosti na bramborách, pokud jde o množství a intenzitu.

 
Výsledky pokusů

Vizuální pozorování ukázalo, že výška všech řádků s bramborami které dostaly fumigační ošetření, se rovnala výšce těch, které ho nedostaly. Dvojřádky fumigovaných brambor se zaplnily mnohem rychleji než nefumigované řádky. Při sklizni bylo vizuálně zjevné, že fumigované brambory byly rozhodně vysoce výnosné a bez strupovitosti, ve srovnání s nefumigovanými bramborami.

Navíc, poklesl výskyt poškození larvami hmyzu (drátovci nebo dřepčíci) na bramborách, které byly fumigovány. To bylo skutečně potvrzeno, když byly brambory myty a tříděny.

Mělo by být také zmíněno, že některé z brambor nebyly sázeny tak hluboko, jak by měly být kvůli suchým podmínkám některých záhonů pokrytých plasty a to mělo za výsledek vyšší počet shnilých brambor.

American Vegetable Grower, vol. 56, 2008, č. 7, s. 26

Zdroj: Agronavigátor.cz

Zařazeno v Aktuality