KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory MZe ČR

Ethylen k inhibici klíčení

03/10/08

Ethylen v nízké koncentraci potlačuje prodlužování buněk a tím i růst klíčků bramborových hlíz ve skladech.

Spolkový úřad pro ochranu spotřebitele a bezpečnost potravin v červenci zařadil do seznamu povolených přípravků ethylen jako inhibitor klíčení hlíz bramboru. Zemědělci v Německu tak mají možnost používat ethylen k dočasnému zastavení klíčení.

Tento bezbarvý, vysoce hořlavý plyn aplikovaný ve velmi malé koncentraci potlačuje prodlužování buněk a tím i růst klíčků. Při aplikaci nejsou kladeny žádné zvláštní požadavky na sklad, protože plyn se v prostoru rovnoměrně rozptýlí. Prostřednictvím senzorem řízeného měření lze zajistit nízkou, ale konstantní koncentraci ethylenu při automatické dodávce plynu. Klíčení není inhibováno trvale, takže mohou být ošetřeny i sadbové brambory. Ve skladech nezůstávají po aplikaci žádná rezidua.

Zkušenosti z Velké Británie však ukázaly, že u konzumních brambor by se koncentrace ethylenu měla postupně zvyšovat až po zahojení poraněných hlíz. Současně je třeba dbát na pravidelný přísun čerstvého vzduchu, aby se předešlo změnám barvy a textury ostatních hlíz.

Top Agrar, 2008, č. 8, s. 47

Zdroj: Agronavigátor.cz

Zařazeno v Aktuality