KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Další aktuální otázky českého zemědělství

10/10/08

Pozvánka na pracovní seminář (školení) k Programu rozvoje venkova České republiky na aobdobí 2007 – 2013

 

Pozvánka na pracovní seminář (školení) k Programu rozvoje venkova České republiky na období 2007 – 2013

 

 

 

V souladu s čl. 76  nařízení Rady (ES) č. 1698/ 2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova připravil odbor Řídící orgán PRV ve spolupráci s profesními organizacemi, ekonomickými a sociálními partnery informační seminář o možnostech , které Program rozvoje venkova nabízí a o pravidlech pro získání přístupu k financování prostřednictvím tohoto programu.
 

Datum konání: 3.a 4.listopadu 2008

 

Místo konání: Skalský dvůr, rekreační a školící středisko, Lísek 52 Bystřice pod Pernštejnem 


  
Trvání akce: od 10.00 hod. dne 3.11.2008 do 12.30 hod. dne 4.11.2008.

                                                       

Program semináře:

 

Pondělí 3. listopadu 2008

8.30 –   10.00 prezence, káva , občerstvení

 

10.00 – 12.00 Ing. Pavel Sekáč – vrchní ředitel sekce rozvoje venkova – MZe
                        Ing. Ivan Landa ,CSc. – ředitel odboru  MZe

12.00 – 13.00 oběd

13.00 – 14.00 Ing. Pavel Brandl , předseda Pozemkového fondu ČR

14.00 – 15.00 Ing. Jaroslav Vítek, ředitel Ústředního pozemkového úřadu

15.00-  15.30 prezentace firem

 

15.30 – 16.00 káva

 

16.00 – 18.00 Ing. Tomáš Revész – ředitel SZIF 
                       Zástupci ČMSZP

18.00 – večeře

 

Úterý 4. listopadu 2008

8.00 – 10.00 Ing. Pavel Sekáč – vrchní ředitel sekce rozvoje venkova MZe
                     Ing. Ivan Landa  – ředitel odboru MZe

 

10.00 – 10.30 káva

 

10.30 – 12.30 Zástupci zájmových a profesních seskupení v ČR , členů 
                       Monitorovacího výboru EAFRD

 

 

Ing. Pavel  Sekáč

vrchní ředitel sekce rozvoje venkova

 

Ing. Zdeněk Koubek

předseda ČMSZP

 

 


 

 

Českomoravský svaz zemědělských podnikatelů
________________________________________________________
Jankovcova 18, 170 37 Praha 7, Tel/fax 272 652 280, e-mail:cmszp@tiscali.c

                                         

Vás srdečně zve na

XIV. podzimní setkání zemědělských podnikatelů

     Datum konání: 3. listopadu 2008
         Místo konání: Skalský Dvůr, rekreační a školící středisko, Lísek 52 Bystřice pod Pernštejnem
 

Akce proběhne od 19.00 do 22.00 hod. za účasti:

ministra financí  ing. Miroslava Kalouska
ministra zemědělství  Mgr. Petra Gandaloviče
náměstka ministra zemědělství  ing. Stanislava Kozáka
senátora Parlamentu ČR  ing. Jana Hajdy
poslance a předsedy ZV PSP  ing. Jiřího Papeže
poslance a místopředsedy ZV PSP  ing. Michala Haška
poslance a místopředsedy ZV PSP  ing. Pavla Kováčika
prezidenta AK ČR   ing. Jana Veleby
ředitele úřadu AK ČR  ing. Martina Fantyše
předsedy ZS ČR  ing. Miroslava Jírovského
předsedy OS PZV  Bohumíra Dufka

 

Od 22.00  Vás zveme na  raut a ochutnávku moravských vín.

Jménem předsednictva Českomoravského svazu zemědělských podnikatelů

                             
Vás srdečně zve

Ing. Zdeněk Koubek předseda svazu

Zařazeno v Pozvánky