KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory MZe ČR

Biologická ochrana proti molicím ve sklenících

21/10/08

Houba Lecanicillium lecanii byla úspěšně použita k ochraně poinsettií, okurek a melounů pěstovaných ve sklenících proti dvěma nejčastějším druhům molic.

Houba Lecanicillium lecanii představuje široce polyfágní entomopatogenní druh patogena, který je používán v biologické ochraně proti drobným, savým škůdcům na rostlinách pěstovaných ve sklenících.

Tento patogen napadá mšice, červce, třásněnky, molice a jiné houby; je však schopen přejít na saprofytický způsob života a živit se odumřelým organickým materiálem. Ve sklenících se může spontánně vyskytnout epizootie, přičemž zdrojem infekce je pravděpodobně zálivková voda. Vývoj L. lecanii probíhá při teplotě mezi 15 a 20 °C a relativní vzdušné vlhkosti 85–90 %, která musí být zajištěna 10–12 hodin denně.

Suspenze spor L. lecanii aplikovaná na listy poinsettie infikované vajíčky a larvami 1., 2. a 3. instaru molic Bemisia tabaci a Trialeurodes vaporariorum způsobila 89–96% mortalitu B. tabaci a 79–96% mortalitu T. vaporariorum. Vajíčka obou druhů molic vystavená nízké infekci (<1 %) a dospělci jsou vůči infekci relativně imunní. L. lecanii bylo použito ve sklenících k ochraně okurek proti T. vaporariorum a melounů proti B. tabaci. Některé fungicidy vykazují vůči tomuto patogenu škodlivé účinky a proto by aplikace neměla probíhat současně.

http://www.biocontrol.ucr.edu/bemisia.html#verticillium

Zdroj: Agronavigátor.cz

Zařazeno v Aktuality