KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory MZe ČR

Zpravodajství z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

16/09/08

Informace o zveřejnění „Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace – opatření IV.2.1.“ a „Žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova opatření IV.2.1. Realizace projektů spolupráce“

Na webových stránkách SZIF – Program rozvoje venkova/OSA IV Leader/2.1. Realizace projektů spolupráce/Soubory ke stažení byla zveřejněna „Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace – opatření IV.2.1.“ a elektronický formulář „Žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova“ pro opatření IV.2.1. Realizace projektů spolupráce.

Vyplněný formulář „Žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova opatření IV.2.1. Realizace projektů spolupráce“ se předkládá na CP SZIF k zaregistrování v elektronické podobě na datovém nosiči CD.

Instrukce pro práci s formulářem jsou na webových stránkách ke stažení pod formulářem Žádosti o dotaci s názvem „Instruktážní list k vyplňování Žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova opatření IV.2.1. Realizace projektů spolupráce“. Pro snadnější práci s formulářem žádosti je třeba mít na počítači nainstalován program Adobe Reader verze 8.1.2, který je volně ke stažení.

Dále byly zveřejněny formuláře některých Příloh Pravidel ve formátu Word pro možné
vyplnění žadatelem:
– Příloha Pravidel IV.2.1. č. 2) Vzor Smlouvy o národní a mezinárodní Spolupráci
– Příloha Pravidel IV.2.1. č. 3) Osnova projektu
– Příloha Pravidel IV.2.1. č. 10) Seznam členů, partnerů KMAS/KMAS ČR
– Příloha Pravidel IV.2.1. č. 11) Seznam členů rozhodovacího orgánu KMAS/KMAS ČR.

Zdroj: SZIF

Zařazeno v MZe ČR, Rozvoj venkova, SZIF