KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory MZe ČR

Zpravodajství z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

16/09/08

Pravidla pro žadatele (osa I) a Žádosti o dotaci PRV pro opatření 5.kola PRV.

Na webových stránkách SZIF byla vyvěšena Pravidla pro žadatele (osa I) a Žádosti o dotaci PRV pro opatření 5.kola PRV.

 

Pravidla pro žadatele
Pravidla pro žadatele pro opatření I.1.2. Investice do lesů
Cesta:
www.szif.cz → Program rozvoje venkova → OSA I. → 1.2. Investice do lesů → Soubory ke stažení → Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace – opatření I.1.2. – 5. kolo (Část A – Obecné podmínky a část B – Specifické podmínky)
Odkaz: zde

Pravidla pro žadatele pro opatření I.1.4. Pozemkové úpravy
Pravidla pro žadatele se od 2.kola PRV neměnila
Cesta:
www.szif.cz → Program rozvoje venkova → OSA I. → 1.4. Pozemkové úpravy → Soubory ke stažení → Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace – opatření I.1.4. – 2. a 5. kolo
Odkaz: zde


Žádosti o dotaci PRV
Žádost o dotaci PRV pro opatření I.1.2. Investice do lesů

Cesta:
www.szif.cz → Program rozvoje venkova → OSA I. → 1.2. Investice do lesů → Soubory ke stažení → Žádost o dotaci PRV I.1.2. – 5. kolo (Prostý formulář PDF)
Odkaz: zde

Žádost o dotaci PRV pro opatření I.1.4. Pozemkové úpravy
Cesta:
www.szif.cz → Program rozvoje venkova → OSA I. → 1.4. Pozemkové úpravy → Soubory ke stažení → Žádost o dotaci PRV I.1.4. – 5. kolo (Prostý formulář PDF)
Odkaz: zde


Žádost o dotaci PRV – Softwarový nástroj k vyplnění Žádosti o dotaci z PRV (interaktivní PDF formulář) – pro opatření 5.kola PRV (osa I a III)
Cesta:
www.szif.cz → Program rozvoje venkova → Soubory ke stažení → Žádost o dotaci z PRV (Softwarový nástroj k
vyplnění Žádosti o dotaci z PRV)
Odkaz: zde

Instruktážní list pro vyplňování Žádost o dotaci z PRV
Cesta:
www.szif.cz → Program rozvoje venkova → Soubory ke stažení → Instruktážní list pro vyplňování Žádost o dotaci z PRV (Prostý PDF dokument)
Odkaz: zde

 

Zdroj: SZIF

Zařazeno v MZe ČR, Rozvoj venkova, SZIF