KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory MZe ČR

Tento rozpočet NE!

25/09/08

Zdroj: AK ČR

„Chcípla mně koza, tož ať sousedovi chcípne taky“ – tak nějak zní známé české lidové pořekadlo.

Nedávno je na Radiožurnálu v obráceném garde použil ke své „analýze“ i nejmenovaný agrární „analytik“ v souvislosti s hodnocením agrárního rozpočtu na rok 2009, když pravil: „Si nemyslím, že by české zemědělství bylo tímto výrazně poškozeno, a co bude zejména podstatné, je, jakým způsobem se zachovají okolní země, zejména Polsko, Maďarsko, Slovensko, protože ani tam nemusí dojít k plnému dorovnání přímých plateb, a pokud by ani tam k takovému dorovnáni nedošlo, tak ta konkurenceschopnost našich zemědělců nebude vůči těmto bezprostředním konkurentům výrazně ohrožena.“

Jako na potvoru ten den končilo v Poznani zasedání agrárních komor Visegrádské čtyřky, kde jsme se dozvěděli mnoho zajímavých informací. Mimo jiné i tu, že ostatní země, tedy Polsko, Slovensko i Maďarsko budou mít v rozpočtu 2009 plnýmé možnýmé přímýmé platby, tedy 90 procent.

 V minulém úvodníku jsem napsal, že krizový štáb agrární komory, který byl jako reakce na návrh zemědělské kapitoly státního rozpočtu 2009 ustaven představenstvem komory nebude tentokrát pro okrasu. Tato slova se bohužel velmi rychle naplnila. Jednání s ministrem financí nepřinesla žádný pokrok. Realita nejhoršího rozpočtu od vstupu do EU je stručně vzato je následující – platby TOP-UP mínus 2,79 mld. Kč a vyjma osy II. nula do Programu rozvoje venkova! U TOP-UP máme propočítané dopady na jednotlivé okresy. Tak tedy pro ilustraci několik příkladů. Zemědělská agentura Plzeň mínus 110 mil. Kč, ZA České Budějovice mínus 102 mil. Kč, ZA Svitavy mínus 78 mil. Kč, ZA Žďár n.S. mínus 92 mil. Kč atd.

 Rozhodnutí krizového štábu, který zasedal po 16.9. po jednání s ministrem financí je tedy logické. Připravit na počátek října razantní celostátní akci včetně hlavního města Prahy. Nemáme jinou volbu a já žádám všechny naše členské organizace, aby se k této skutečnosti postavily čelem.

 

Jan Veleba