KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Stop slimákům!

10/09/08

Rozmnožovací potenciál slimáků nelze podceňovat.

Mírná zima a vlhké léto podporují přežívání a rozmnožování slimáků. Postižena jsou především stanoviště s těžšími hlinitými půdami, kde dutiny a trhliny slouží jako úkryty. Pozornost je třeba věnovat i nepatrnému výskytu slimáků, protože dobře živení jedinci nakladou ročně až 400 vajíček. Po sklizni řepky lze nalézt snůšky vajíček na zbytcích rostlin vytažených z půdy.

Nejlepší ochranou je černý úhor, aby se slimákům odstranil zdroj potravy. Po řepce se však často uskutečňuje jen ošetření glyfosáty a mělké zpracování půdy. V závislosti na stanovišti je nutno zvážit, zda jsou tato opatření dostatečná. Na hlinitých půdách je další mělké zpracování půdy proti výdrolu řepky často dobrou investicí. Na písčitých a lehčích hlinitých půdách v suchých polohách nejsou oproti tomu další náklady nutné.

Po výsevu je potřeba dbát na dobré zpětné utužení seťového lůžka, aby se zabránilo vzniku dutin. Při výskytu prvních slimáků by hned po výsevu měl být rozmístěn návnadový přípravek Mesurol Schneckenkorn, který je vhodné aplikovat za vlhkých podmínek.

Top Agrar, 2008, č. 9, s. 46

Zdroj: Agronavigátor.cz

Zařazeno v Aktuality