KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory MZe ČR

Projev prezidenta AK ČR na Národních dožínkách 2008

03/09/08

Zdroj: AK ČR

Vážený pane prezidente republiky,
vážený pane hejtmane, pane ministře, pane primátore, paní ředitelko, dámy a pánové

Velmi si vážíme, pane prezidente, že jste při této sváteční chvíli opět mezi námi českými zemědělci a venkovským lidem. Je to už počtvrté zasebou.

Dožínky byly vždy, po staletí, výjimečná událost. Byly vždy časem díkůvzdání zemi živitelce, byly vždy oslavou práce rolníka a jeho stavu. Práce krásné, ale těžké, vyčerpávající, ale i posilující.

Oslavou, která nemá v ostatních resortech srovnatelné paralely. To proto, že jsme přímo spojeni s půdou, kterou od pradávna obděláváme a vzděláváme. Živíme národ a udržujeme krajinu, která je naším společným domovem a naší společnou vlastí. Krásnou českou a moravskou zemi, ve které je nám dobře.

Jste, pane prezidente, jedním z mála, bohužel, předních českých politiků, který ctí a obhajuje důsledně zájmy této země. Jsou to zájmy, které pramení z velké historie tohoto malého národa, který ve svých ranných dějinách hrál přední roli na evropské scéně. Mluvím o Přemyslovcích, Lucemburcích, Jiříkovi z Poděbrad i husitské reformaci. Každý současný český politik by tuto historii měl znát.

V dnešní den Národních dožínek je třeba na tuto historii vzpomenout, neboť to jsou naše kořeny. Vychází vždy z půdy a území. Jsou dokonce starší než je naše státnost a sahají až do 5. století n.l., příchodu slovanských kmenů, z nichž největší byl kmen Čechů. Už od této doby se na našem území pěstovala pšenice, ječmen, oves a proso, z luštěnin hrách, čočka a vikev. Chován byl skot, prasata, ovce, kozy, slepice a v malé míře i koně. Půda byla obdělávána zhruba do 300 m nad mořem. Ano, to jsou naše kořeny, kterých si musíme být vědomi, být na ně hrdi a nesklánět se před nikým.

Letošní žně co do výsledků sklizně dopadnou dobře. Výnos překročí hranici 5 tun a bude kolem 5,2 tun. Nejvyšší výnos bude podle očekávání u ozimé pšenice – 5,8 t/ha. Ostatní obiloviny budou těsně pod úrovní 5 t. Horší je to však s cenou obilí. Ta se bohužel po loňském roce vrací tam, kde byla před lety. Věřím, že to je dočasný stav a že se trh změní.
Co však dočasný stav není je to, že máme nízké stavy hospodářských zvířat, značná část úrody nemá užití a jsme tak vydáni napospas evropskému trhu. Tato strukturální nerovnováha je výsledkem letité defenzívní a lehkovážné agrární politiky.

Dovolte mně pro ilustraci sáhnout opět do historie. Kronika praví, že na sklonku 15. století se na pěti dvorech třeboňského panství chovalo v přepočtu 70 VDJ skotu na 100 ha půdy. Naše dnešní číslo je poloviční.

Vážený pane prezidente republiky, dovolte abych Vám jako hlavě státu předal symbol naší práce. Symbol, který se přenáší po staletí z generace na generaci – s láskou upletený dožínkový věnec z polí české země.

Vážený pane ministře zemědělství, dovolte abych i Vám svému resortnímu ministru předal tento vzácný dar.

Jan Veleba