KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Nejhorší agrární rozpočet od vstupu do EU

25/09/08

Na poli české politiky to vře a nejinak je tomu v pravém slova smyslu u zemědělců, kde se s půdou dějí nepříjemné, až kacířské věci. Zastavuje se, a to často nejúrodnější ornice, dokonce se sahá i na Zlatý pruh český na Kolínsku nebo na půdu v oblasti Znojemska

.

Tam dokonce podle zpráv potvrzených agrární komorou se nechal průchod černé stavbě a společnost, která buduje obchodní centrum, nejen nedostala zákaz pokračovat, ale chce zabrat dalších tisíc hektarů půdy, aniž má k tomu oprávnění.

„Využijeme všech dostupných občansko-právních nástrojů a budeme bojovat proti takovým záborům půdy,“ řekl v minulém týdnu na tiskové konferenci Agrární komory ČR (AK ČR) její prezident Jan Veleba.

 

U ministra financí agrárníci nepochodili

Ve stejný den vyslal Jan Veleba takových závažných výroků směrem k médiím a veřejnosti víc. Spolu s tajemníkem Agrání komory ČR Martinem Fantyšem jednal s ministrem financí Miroslavem Kalouskem o seškrtaném rozpočtu pro resort zemědělství na příští rok a dopadl, jak se ostatně dalo očekávat. Krácení na 81 % proti letošnímu rozpočtu se ani po výkladu dopadu tohoto špatného rozhodnutí vlády nepodařilo zvrátit.

„Na jednání o bídném rozpočtu pro resort zemědělství nám ministr Kalousek nenabídl žádnou alternativu s tím, že nemá nic v rezervě vlády. Údajně na nejnutnější výdaje jsou v rezervě jen dvě miliardy korun, které nejsou pro využití ministerstva zemědělství,“ uvedl Veleba novinářům. Krizový štáb, který byl bezprostředně po jednání s ministrem financí svolán, rozhodl o plošných protestních akcích. Veleba také připouští, že nepůjde o jednorázovou akci, protesty se budou opakovat.

„První celoplošnou akci připravíme na 13. října, a to po celé republice, včetně hlavního města Prahy. Zatím nezveřejním, jak to bude pojato, mohu jen prozradit, že tradičním způsobem se zemědělskou technikou. Celoplošné akci bude předcházet třetí zasedání krizového štábu a na 2. října svoláváme operativní poradu všech okresních a krajských agrárních komor, aby akce proběhla tak, jak má, a všichni byli přesně informováni, aby mohli jednat,“ dodal prezident agrární komory.

Jak zemědělci a potravináři mají zjištěno, rozpočet je sestaven tak, že resort zemědělství je nejvíce ořezaným resortem. Na příští rok má tedy úroveň jen 81 % ve vztahu k letošnímu roku, jiný resort má ale 130 % nebo dokonce přes 200 %. Je to průmysl, který má 130 %, a 200 % má životní prostředí.“ Je to nejhorší rozpočet po vstupu do Evropské unie,“ řekl během jednání krizového štábu Miroslav Jirovský, předseda Zemědělského svazu.

 

Program rozvoje venkova má vážné trhliny

Navíc seškrtání peněz pro zemědělce a potravináře nebylo konečné a je větší, než co agrární komora již dopředu avizovala. „Doposud jsme mluvili o národních doplňkových přímých platbách, kde nám chybí 2,8 miliardy korun. Tak, jak získáváme postupně informace o rozpočtu ministerstva zemědělství, není zajištěno navíc ani kofinancování Programu rozvoje venkova (vyjma osy II), a tím ani projektů Evropské unie. V tuto chvíli nejsou tedy zajištěny nejen doplňkové přímé platby, ale ani rozvoj venkova. Jsme postaveni do situace, kdy se proti tomuto rozpočtu musíme po jednání s ministrem financí postavit,“ uvedl Veleba. Má jednoznačnou podporu i v prezidentu Potravinářské komory a členech této silné organizace. „Potravinářská komora podporuje pozice zemědělců a jejich oprávněné požadavky“, řekl novinářům Miroslav Toman, prezident Potravinářské komory ČR po jednání krizového štábu, jehož je členem.

 

Nejde jen o příští rok, ale i budoucnost

Nejde navíc jen o příští rok, od roku 2013 jde o nové rozpočtové období financování Evropské unie a ze základu příštího roku se bude (z tohoto referenčního období) vypočítávat financování na příští roky. „Po roce 2013 bychom byli výrazně kráceni a ve srovnání s okolními státy bychom zcela ztratili na konkurenceschopnosti,“ uvedl Jan Veleba.
Agrární komora zareagovala i na nedávno rozhlasem odvysílaný názor jednoho z analytiků, který si na rozdíl od renomovaných odborníků nemyslí, že by české zemědělství bylo tímto výrazně poškozeno. Podle něj prý bude záležet na tom, jak se zachovají okolní země, zejména Polsko, Maďarsko, Slovensko, protože ani tam nemusí dojít k plnému dorovnání přímých plateb. „Jako na potvoru ten den končilo v Poznani zasedání agrárních komor Visegrádské čtyřky, kde jsme se dozvěděli mnoho zajímavých informací. Mimo jiné i tu, že ostatní země, tedy Polsko, Slovensko i Maďarsko, budou mít v rozpočtu 2009 plné možné přímé platby, tedy 90 procent, zatímco my máme být výrazně domácím rozpočtem kráceni,“ konkretizoval Jindřich Šnejdrla, viceprezident AK ČR, který na jednání V-4 spolu s delegací z ČR byl přítomen.

Jiného postoje zahraničních vlád k agrárnímu sektoru byl svědkem v předminulém týdnu i Jan Veleba, který se ve Francii jako viceprezident COPA/COGECA zúčastnil jednání francouzského premiéra a ministra zemědělství s evropskými agrárními nevládními organizacemi a slyšel, jak se tam berou farmáři za jedinou nejdůležitější sílu určující rozvoj venkova (záznam z vystoupení francouzského premiéra Francoise Fillona je zveřejněn na této stránce) „Byl jsem v šoku a český agrární rozpočet je pro mne políčkem, který si nemůžeme nechat líbit,“ dodal Veleba.

Protestní kroky budou směrované k vládě a samozřejmě i k poslancům. „Vláda sice o rozpočtu bude jednat do konce září a my budeme protestovat v říjnu, chceme ale udělat akce se vší vážností a razancí. Víme, že vláda může s rozpočtem při vážných problémech ještě dál pohybovat. Na akce se chceme co nejlépe připravit, nepůjde rozhodně jen o jakousi manifestaci,“ uzavřel Veleba.

Eugenie Línková