KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Ministr Kalousek k rozpočtu MZe

05/09/08

Zveřejňujeme odpověď ministra financí Miroslava Kalouska na výzvu ASZ k navýšení rozpočtu kapitoly zemědělství na rok 2009. (ASZ upozornila ministra především na fakt, že důsledkem snížerní rozpočtu by mohlo být snížení Národních doplňových plateb, Top-Up).

 Vážený pane předsedo,

reaguji na Váš dopis č.j. 54/08 ze dne 21. 7. 2008, v němž se zaměřujete na problematiku národních doplňkových plateb v souvislosti se zpracováním návrhu státního rozpočtu ČR na rok 2009, konkrétně se z Vaší strany jedná o rozpočet kapitoly Ministerstvo zemědělství. Uvádíte, že se v této kapitole předpokládá snížení národních doplňkových plateb až o několik miliard korun.

Vážený, pane předsedo, tvorba státního rozpočtu je velmi složitý proces. Pro tvorbu státního rozpočtu ČR na rok 2009 je východiskem střednědobý výhled státního rozpočtu schválený usnesením vlády č. 1062/2007 a střednědobé výdajové rámce na léta 2009 – 2010 schválené usnesením Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR č. 554/2007. Usnesením vlády ČR č. 736 ze dne 27. června 2008 byly schváleny rozpočtové limity příjmů a výdajů kapitol státního rozpočtu a státních fondů na léta 2009 – 2011. Návrh limitu příjmů a výdajů na rok 2009 vychází nejen ze střednědobých výdajových rámců na léta 2009 – 2010 stanovených usnesením Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR č. 554/2007, ale promítají se v něm rovněž korekce související s úkolem vlády postupně snižovat deficit veřejných rozpočtů a dále i dopady vyplývající z predikce základních makroekonomických indikátorů do roku 2011. Ministerstvo zemědělství v rámci stanoveného limitu výdajů pro svou kapitolu vyčlenilo na národní doplňkové platby (TOP-UP) 4 mld. Kč. Předpokládá se, že návrh zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2009 bude projednáván ve vládě ve dnech 10. a 17. září 2009. Po projednáni ve vládě bude předložen Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR. Nelze vyloučit, že v průběhu projednáváni návrhu zákona o státním rozpočtu ČR ve Vládě a následně v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR mohou nastat určité změny oproti současnému stavu v procesu tvorby státního rozpočtu na rok 2009. Tyto změny však mohou nastat pouze v rámci schválených limitů příjmů a výdajů na rok 2009, tzn. přesuny v rámci jednotlivých kapitol nebo mezi jednotlivými kapitolami.

Vážený pane předsedo, problematice zemědělství se věnuje vláda velmi často a dle možností státního rozpočtu rozhodovala o zajištění prostředků na uspokojení potřeb resortu v maximální možné míře. Domnívám se, že potřebné zdroje pro poskytnutí národních doplňkových plateb ve větším rozsahu je třeba hledat i v rámci kapitoly Ministerstva zemědělství.

S pozdravem,

Miroslav Kalouse

k, ministr financí

Zařazeno v Aktuality