KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory MZe ČR

Kvadratura kruhu

10/09/08

Zdroj: AK ČR

„Cílem vlády bude co nejúčelnější čerpání všech dostupných nástrojů, které je možné na společném trhu využít. Jde zejména o finanční prostředky Programu rozvoje venkova na období let 2007 až 2013 a přímé platby v plném možném rozsahu národního spolufinancování.“ To je citace z programového prohlášení současné vlády ČR, část zemědělství.

 

V návrhu rozpočtu, o kterém bude vláda jednat 10. a 17. září, jsou ale čtyři miliardy korun na národní doplňkové platby top-up. Ke splnění vládního prohlášení bude chybět maličkost, asi 2,5 miliardy korun. To je zřejmě ona podpora konkurenceschopnosti českého zemědělství, o které tak často slýcháme.

Aby bylo jasno a rozuměno. V příštím roce máme nárok na 90 % přímých plateb pro srovnání s našimi konkurenty v zemích staré EU. Z toho bude 60 % z Bruselu a 30 % má být z národního rozpočtu. Když propočítáme navrhovanou výši top-up, pak bychom dosáhli pouhých asi 77 %.

Ministr zemědělství Petr Gandalovič se pokouší překonat kvadraturu kruhu. Pro rozpis rozpočtu ve vládě zvedl ruku, přeskupil zdroje na národní dotace ve smyslu jejich zachování a očekává, že řez v národních doplňkových platbách projde v klidu. Snad by i prošel, kdyby cena obilí nebyla kolem 3000 Kč, cena mléka v mnoha případech pod osm korun, brojlerů 21 Kč, hovězího 38 Kč, na devastaci prasat jsme si už jaksi zvykli. Proti tomu stojí meziroční nárůst hnojiv o 45 %, podobně ochranných přípravků, nafty, pachtovného a bůh ví čeho ještě. Jinými slovy rozpočet v navrženém pojetí je pro nás objektivně nepřijatelný. Ne z nějakého rozmaru či touhy po konfliktu.

Z uvedených důvodů jsem začal v terénu konzultovat názory na vzniklý stav a mapovat situaci. I když ji znám, jsem dynamikou a radikalizací názorů překvapen. Na závěr mně zbývá dodat, že krizový štáb, který byl ustaven na společném zasedání představenstva a dozorčí rady Agrární komory ČR dne 22. srpna v Českých Budějovicích, nebude jenom pro okrasu. První kolo proběhne 12. září.

Jan Veleba
prezident AK ČR