KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Jan Veleba, prezident AKČR po jednání s ministrem financí Miroslavem Kalouskem řekl pro media:

24/09/08

Zdroj: AK ČR

Na dnešním jednání o bídném rozpočtu pro rezort zemědělství nám ministr Kalousek nenabídl žádnou alternativu s tím, že nemá nic v rezervě vlády.Údajně na nejnutnější  výdaje je v rezervě jen 2 miliardy korun, které nejsou  pro využití MZe. Krizový štáb, který byl bezprostředně po jednání s ministrem financí svolán  rozhodl o plošných protestních akcích.  Je možné , že se budou opakovat.

První celoplošnou akci připravíme na 13.října a to po celé republice včetně hlavního města Prahy.Zatím nezveřejním jak to bude pojato, mohu jen prozradit, že tradičním způsobem se zemědělskou technikou. Celoplošné akci bude předcházet  3. zasedání krizového štábu a na 2. října svoláváme operativní poradu všech krajských  agrárních komor,aby akce proběhla tak, jak má a všichni byli přesně informováni, aby mohli jednat..

Je třeba vědět, že rozpočet je sestaven tak, že rezort zemědělství je nejvíce ořezaným rezortem.Na příští rok  má tedy úroveň  jen 81% ve vztahu k letošnímu roku, jiný rezort má ale 130 nebo dokonce přes 200% , to je životní prostředí a 130 má  průmysl.Je to nejhorší rozpočet po vstupu do EU.

Dnes padlo rozhodnutí, že s akcemi s určitostí začneme. Je k tomu vybraná úzká koordinační skupina, která návrhy akcí připraví a na dalším jednání krizového štábu se to bude precizovat.

K rozpočtu ještě jedna  věc.Do včerejška jsme mluvili o národních doplňkových přímých platbách kde nám chybí 2,8 miliardy korun, tak jak ale získáváme postupně informace o rozpočtu MZe, musím říci něco moc vážného.Není zajištěno navíc ani kofinancování Rozvoje venkova a tím i projekty EU. V tuto chvíli nejsou tedy zajištěny nejen doplňkové přímé platby, ale ani Rozvoj venkova. Jsme postaveni do situace, kdy se proti tomuto rozpočtu musíme vymezit a po dnešním jednání s ministrem financí se musíme proti tomuto rozpočtu  postavit. Tato skupina národa ,zemědělci a potravináři vysloví svůj názor podložený argumenty, že je na pováženou , když jedno ministerstvo dostane v rozpočtu 205% a druhé jen 81% a co to bude mít pro tento rezort,ale i pro celý rozvoj venkova za dopad. Víme, že dobrovolně nám peníze nikdo nedá a proto tuto metodu protestu musíme použít a budeme ji třeba i opakovat.

Nejde navíc  jen o příští rok, od roku 2013 jde o nové rozpočtové období financování EU a ze základu příštího roku se bude  (z tohoto referenčního období) vypočítávat  financování na příští roky. Po roce 2013 bychom byli výrazně kráceni a ve srovnání s okolními státy bychom zcela ztratili na konkurenceschopnosti.

Protestní kroky  budou směrované k vládě a samozřejmě i k poslancům.Vláda sice o rozpočtu  bude jednat do konce září a my budeme protestovat v říjnu, chceme  ale udělat akce  se vší vážností a razancí. Víme, že vláda může s rozpočtem  při vážných problémech ještě dál  pohybovat, nejsme schopni protesty udělat z týden na týden, akce musí mít dopady a musí tak zvaně sednout, nebude to jen manifestační akce.I když vláda bude mít rozpočet hotový, během rozpočtového  období se dá rozpočet měnit. V Praze je nejvíc úřadů a obyvatel bude to plošná akce s důrazem na Prahu ale i na krajská města.

Miroslav Toman, prezident Potravinářské komory, byl jednání krizového štábu přítomen a aktivně se  zúčastnil přípravy  akcí.Řekl: „Potravinářská komora  podporuje pozice zemědělců a jejich oprávněné požadavky“.

Z magnetofonového záznamu  přepsala“ Eugenie Línková