KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Záhadná choroba cukrovky

13/08/08

Silné zaškrcení kořenového krčku vede k lámání rostlin; příčiny mohou být různé.

V mnoha porostech cukrovky (zejména v Dolním Bavorsku) se koncem května často vyskytly rostliny, které po normálním vzejití padaly a usychaly. Tyto rostliny vykazovaly na kořenovém krčku (rozhraní půdy a vzduchu) silné zaškrcení, v jehož místě se lámaly.

Postižená místa byla často strupovitá a nepatrně tmavší. Později docházelo také k odlamování vzrostlejších rostlin.

Podle odborníků z Úřadu pro zemědělství a lesnictví v Deggendorfu může být příčin několik. V úvahu přicházejí choroby způsobené houbami rodu Fusarium nebo Rhizoctonia. Infekci napomáhají růstové trhliny, které se vytvářejí v důsledku nejprve chladného počasí po výsevu a následně nadprůměrně vysokých teplot. Ošetření osiva fungicidy většinou proti takové infekci rostliny neochrání. Kromě toho mohou podobné škody způsobit také škůdci, jako např. stonožkovci nebo larvy střevlíkovitých. V případě jejich výskytu jsou však zpravidla patrná místa žíru. Příčinou by mohl být také půdní škraloup ve spojení se silným východním větrem. V takovém případě je kořenový krček pevně sevřen tvrdou vrstvou půdy, což může vést k poškození rostlin. Účinná opatření dosud nejsou známa.

Top Agrar, 2008, č. 7, s. 48

Zdroj: Agronavigátor.cz

Zařazeno v Aktuality