KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory MZe ČR

Podporu pro školní mléko

21/08/08

Zdroj: AK ČR

Během více než půlhodinové schůzky informoval prezident Agrární komory ČR Jan Veleba vicepremiéra Jiřího Čunka 12. srpna o nejpalčivějších otázkách v českém zemědělství. Kromě snížení rozpočtu pro resort zemědělství o pět miliard korun má v příštím roce stát výrazně omezit podporu pití mléka ve školách. Školní mléko je přitom spolu se zeleninou a ovocem do škol podporovaným programem EU.

„Dosud byl příspěvek na školní mléko na úrovni 80 milionů korun. Stát dával 60 milionů a Evropská unie 20 milionů korun. Z unie by podpora měla trvat, podle ministra zemědělství Petra Gandaloviče by to však napříště měla být jediná podpora, stát v rámci úspor již tento program podporovat nechce. To se nám výrazně nelíbí,“ řekl prezident Agrární komory ČR Jan Veleba. Je to podle něj sice jen 0,66 %, jímž se školní mléko podílí na celkové spotřebě mléka, ale má to další důležitý význam.Od mládí si děti zvykají na velmi blahodárnou tekutinu, v níž jsou vitaminy a minerální látky, jinde v takové míře nejsou.

Jiří Čunek tuto snahu agrární komory kvitoval a chtěl vědět, jak se ke školnímu mléku staví v jiných státech. Pokud bychom totiž byli výjimkou, je to nedomyšlené. „Navíc je škoda nevyužívat evropské podpory na tak užitečnou věc,“ dodal Čunek. S humorem uvedl, že jako malý kluk pil velmi rád plnotučné mléko a snídani bez něj si nedovedl představit. „Proto jsem nikdy neměl žádnou zlomeninu,“ s úsměvem konstatoval.

Pokud jde o rozpočet, vicepremiér si pečlivě poznamenal argumenty zástupce zemědělců, že totiž prudce stouply náklady, zejména jde o hnojiva, paliva a energii. Přitom názor, že si zemědělci velmi polepšili loňskou cenou za obilí neplatí pro všechny a zejména ne pro živočišnou produkci, která se dostává do stále větších problémů. Končící chovy prasat a problematické farmářské ceny u mléka dávají za pravdu chovatelům, že se stále víc masa a mléčných výrobků bude zřejmě dovážet, protože produkce v ČR skončí. „To ale nechceme dopustit,“ uvedl Veleba a vicepremiéra informoval o prvním kroku agrární komory.

Další den, ve středu 13. srpna, se v sídle agrární komory v Praze setkali zástupci všech regionálních agrárních komor k jednání, aby se postupně udělala inventura v chovech a zmapovala se situace, kde je nejhorší. „Potom se rozhodneme k dalším krokům,“ prohlásil Veleba a dával za příklad německého ministra zemědělství Horsta Seehofera, který v případě farmářských cen u mléka dělá první opatření. S ohledem na kvóty se prověřují chovy a snižuje se produkce mléka tak, aby u žádného farmáře nedocházelo k překračování mléčných kvót a nestalo se jako vloni, že se v Německu vyprodukovalo o 350 tisíc litrů mléka více. Jsou to ale podle Veleby i další opatření, jako je fond, z něhož by se v případě poklesu farmářské ceny podpořili farmáři tak, aby netratili a nezkolabovali. Máme zájem vyrábět zdravé produkty a v dostatku, po státu chceme jen to, aby nás nehodil přes palubu,“ dodal Veleba. Agrární komora v tomto týdnu dodá Jiřímu Čunkovi podklad, jak se v jednotlivých zemích EU staví stát ke školnímu mléku.

Eugenie Línková

Zařazeno v Agrární komora ČR