KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory MZe ČR

MLS Pardubického kraje 2008

25/08/08

Agrovenkov, obecně prospěšná společnost Pardubického kraje, zve návštěvníky na druhý ročník soutěže , ve které se představí potravináři působící na území Pardubického kraje. Tito výrobci předvedou letos 6. září v areálu pardubického závodiště v pavilonu A mnoho výrobků.

V této soutěži budou mít všichni stejnou příležitost se předvést a získat přízeň jak odborné poroty, tak i návštěvníků. Soutěžit se bude v těchto kategoriích potravinářských výrobků:

I. Mlýnské a pekárenské a cukrářské výrobky
II. Mléko a mléčné výrobky
III. Maso a masné výrobky
IV. Výrobky z medu
V. Alkoholické nápoje

Hlavním cílem akce je podpora českých výrobků a výrobců. Vlastní soutěž probíhá pod patronací vicehejtmana Pardubického kraje a za spoluúčasti a podpory Ministerstva zemědělství ČR, nevládních organizací – Agrární komory ČR, Zemědělského svazu ČR a všech zemědělců Pardubického kraje.

Návštěvníci budou mít příležitost potravinářské výrobky nejen ochutnat , ale i koupit.
„Myšlenku uskutečnit tuto soutěž souběžně s mezinárodní výstavou Koně v akci na pardubickém dostihovém závodišti je vhodná z hlediska doplnění obou programů, které mají přímou vazbu na tradice zemědělství v Pardubickém kraji. Propagovat a prezentovat to, co v regionu umíme  by se  mělo stát přirozenou samozřejmostí,“ uvedl  Vladimír Šabata ze společnosti Agrovenkov.

Program soutěže bude doprovázet cimbálová muzika Kalíšek z Brna.

Zařazeno v Aktuality