KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory MZe ČR

Cross-compliance za humny

29/08/08

V rámci celostátní výstavy Země živitelka uspořádalo MZe seminář, který se mimo jiné věnoval i brzkému spuštění systému podmíněnosti (cross compliance – CC).

Podle závazných evropských regulí bude tento systém s návazností na dotace spuštěn de-facto od 15. května 2008, kdy začnou jeho kontroly.

Tomu však bude, podle vrchního ředitel Martina Mistra, předcházet zveřejnění kontrolních bodů, vydání praktické příručky pro zemědělce a řada školení a seminářů.

Samotný systém se potom skládá z kontroly řady legislativních povinností, jež však v drtivé většině již platí. V ráci CC budou jen kontrolovány ve vzájemné souvztažnosti a výsledky mohou, v případě nalezení nedostatků, mít dopad do krácení dotací.

Zařazeno v Aktuality