KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

V Ý Z V A

24/07/08

všem výrobcům potravin, zpracovatelům, zemědělcům, starostům obcí a příznivcům potravinářů a zemědělců

 

SOUTĚŽ „O nejlepší potravinářský výrobek Ústeckého kraje“ s názvem a logem
 „KRAJ PŘEMYSLA ORÁČE – POTRAVINÁŘSKÝ VÝROBEK ROKU 2008“
 
                                                        

     Vážení přátelé,
 
dovoluji se Vás všechny touto cestou oslovit a informovat Vás o vyhlášené soutěži „O nejlepší potravinářský výrobek Ústeckého kraje“ s názvem a logem „KRAJ PŘEMYSLA ORÁČE – POTRAVINÁŘSKÝ VÝROBEK ROKU 2008“.
 
     Tato soutěž je vyhlášena Ústeckým krajem ve spolupráci s Krajskou agrární komorou Ústeckého kraje, Krajským informačním střediskem pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje a Asociací soukromých zemědělců v Litoměřicích.
 
     Záštitu nad touto soutěží převzal hejtman Ústeckého kraje pan Ing. Jiří Šulc.
 
     Je zpracována metodika a zásady pro udělení tohoto ocenění.
Bude hodnoceno celkem 7 kategorií, do které se mohou výrobci potravin – potravináři, zemědělci atd. přihlásit a to:
 
I.                Mlýnské a pekárenské výrobky
II.             Mléko a mléčné výrobky
III.          Lahůdky a cukrářské výrobky
IV.           Alkoholické nápoje (kromě piva)
V.              Masné výrobky
VI.           Med, výrobky z včelího medu
VII.        Ostatní potravinářské výrobky vč. piva
 
Příjímání přihlášek probíhá v termínu od 1. června 2008 do 31. srpna 2008.
 
Výsledky soutěže budou vyhlášeny hejtmanem Ústeckého kraje na výstavě „ZAHRADA ČECH v Litoměřicích“ dne 21.9.2008.
 
Přihlášky přijímá:
Krajská agrární komora Ústeckého kraje
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje
Dělnická 33
434 01 Most – Velebudice
 
Kontakt:
pí. Ludmila Holadová
mobil: 602 341 689
tel., fax: 476 700 658
web. stránky: www.kisuk.cz
 
Metodika je uvedena na webových stránkách KIS ÚK – www.kisuk.cz
 
Hodnocení výrobků bude nezávislá hodnotitelská komise jmenovaná hejtmanem.
 
V každé kategorii bude oceněn nejlepší výrobek, který získá nejvíce bodů.
 
Vítězové obdrží „DIPLOM“, a budou odměněny finanční odměnou ve výši 10.000,– Kč a věcnou cenou.
 
 
 
 
Oceněný přihlašovatel ještě obdrží:
„CERTIFIKÁT“ – Potravinářský výrobek roku 2008.
Pro hodnocení jsou stanovena v metodice hodnotící kritéria.
 
Vítězové pak mají možnost postoupit do ocenění značkou „KLASA“.
 
 
     Vzhledem k tomu, že nikde není k dispozici přehled výrobců potravin, obracíme se na Vás se žádostí, abyste ve svém okolí informovali o této soutěži výrobce potravin tak, aby se přihlásili do soutěže.
 
     Chceme, aby byly propagovány české potravinářské výrobky, vyráběné na území Ústeckého kraje a abychom prostřednictvím této soutěže poskytli výrobcům propagaci, která jím právem náleží.
 
     Oficielně byla tato soutěž vyhlášena při slavnostním setkání u památníku Přemysla Oráče ve Stadicích dne 16.5.2008.
Soutěž vyhlásil pan Antonín Terber, člen Rady Ústeckého kraje pro zemědělství a životního prostředí.
 
     Vážení přátelé,
věřím, že nám pomůžete v oslovení výrobců potravin tak, aby všichni měli možnost se do této soutěže přihlásit.
O průběhu této soutěže budete průběžně informováni.
 
     Děkuji Vám za spolupráci
  
Ludmila Holadová
   vedoucí KIS ÚK
 
! ZÁSADY SOUTĚŽE O NEJLEPŠÍ POTRAVINÁŘSKÝ VÝROBEK ÚSTECKÉHO KRAJE VČ. PŘÍLOH NALEZNETE NA TOMTO ODKAZU:
 

Zařazeno v Aktuality