KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory MZe ČR

Unie stanoví přísnější pravidla pro používání pesticidů

01/07/08

Zdroj: MZe

Ve věci nového návrhu nařízení pro uvádění přípravků pro ochranu rostlin na trh se podařilo dospět ke kompromisu. Upravená pravidla musí ještě schválit Evropský parlament, který má v této oblasti spolurozhodovaní pravomoc.

Nová pravidla mají zajistit na jedné straně dobrou úroveň bezpečnosti při nakládání s těmito přípravky a eliminovat možné negativní dopady na spotřebitele, na druhé straně musí umožnit efektivní ochranu plodin. Přísnější kritéria by měla odstranit z českého trhu asi dvacet procent v současnosti dostupných přípravků.

„Nařízení určitě vítáme, protože vede k větší bezpečnosti při uvádění na trh i používání prostředků na ochranu rostlin, k vyššímu stupni ochrany konzumentů rostlinných produktů i obecně životního prostředí,“ komentuje ministr Gandalovič. „Doporučujeme ale vypracovat dopadovou studii navrhovaných kritérií na dostupnost přípravků v jednotlivých členských státech. V České republice předpokládáme, že podle nových pravidel zmizí z trhu asi dvacet procent v současné době používaných přípravků na ochranu rostlin.“

U potenciálně nebezpečnějších pesticidů by se podle nového návrhu schvalovací kritéria měla zpřísnit, u méně nebezpečných by se procedura měla naopak zjednodušit. Stačilo by například, aby určitý přípravek byl schválen v jedné zemi a mohly by jej používat všechny členské státy s podobnými klimatickými a půdními podmínkami. Návrh totiž počítá pro účely schvalování přípravků s rozdělením EU do tří zón: severní, středové a jižní.

Zařazeno v Aktuality