KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Situace ve sklizni obilovin a řepky k 21.7.2008

24/07/08

Zdroj: AK ČR

Čtvrtý žňový týden bylo z plochy obilovin celkem 1 434 933ha sklizeno pouze 160 089ha, to je 11%. Přírůstek sklizené plochy od minulého týdne je pouze necelých 6%.

Sklizeň ozimého ječmene překročila tři čtvrtiny sklizňové plochy – hektarový výnos je zatím zhruba na loňské úrovni. U ostatních obilovin je sklizeň na samém začátku.

 

Významně pokročila sklizeň řepky – blíží se jedné čtvrtině, zatím s hektarovým výnosem na loňské úrovni. Rychlejšímu postupu brání nepřízeň počasí.

 

 

Situace v krajích

Ozimý ječmen

 

Řepka

 

U ozimé pšenice je významnější plocha sklizena jen v Jihomoravském kraji 13 251ha s výnosem 5,20t/ha, loňský krajský průměr byl 5,13t/ha.

U řepky hlásí Královéhradecký kraj olejnatost 40-41%, Olomoucký klíčení v šešulích u polehlých porostů a nižší výnos i olejnatost u porostů poškozených hlízenkou. Středočeský silnou polehlost v okresech Benešov a Rakovník, Jihočeský zklamání z výnosů zejména na okrese Písek, drobná semena, růst ztrát vlivem špatného počasí, na Táborsku obsah oleje 39,5-41%.

 

Prodejní ceny

Olomoucký kraj – sladovnické ječmeny 6000Kč/t, cena smluvně zajištěna od jara, nabídky potravinářské pšenice 4500Kč/t, řepka 10000Kč/t a s posilující korunou je snaha výkupců o korekci – ceny všeho se zatím tvoří.

Pardubický kraj – obchoduje se minimálně.

Ústecký kraj – obilí dodané do zemědělských nákupů se skladuje, o ceně se jedná.

Moravskoslezský kraj – ceny řepky se pohybují kolem 10000Kč/t.

Písecký okres – nabídkové ceny uvedené v minulém přehledu se nemění.

 

Doporučení


Doporučení z minulé situační zprávy ze 14.7.2008 zůstávají v platnosti.

Zpracovali: Ing. Jan Záhorka
                   Bc. Tereza Kucianová

Zařazeno v Žně 2008