KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory MZe ČR

Nehorázné ceny hnojiv

08/07/08

Zdroj: AK ČR

O tom, že tvorba cen v mnoha případech nemá logiku, se zemědělci přesvědčili již mnohokrát. Avšak to, co nám předvádějí výrobci, potažmo prodejci hnojiv, překonává jakékoli možnosti naší představivosti. Cena dusíkatých hnojiv se zvyšuje pro podzimní měsíce roku 2008 o 50 %, cena fosforečných a draselných hnojiv dokonce o 100 %.

To nesvědčí o ničem jiném, než že se dodavatelé hnojiv rozhodli, že si tvrdě a nekompromisně řeknou o nemalou část loňského zvýšení cen rostlinných komodit. Konkurence veškerá žádná, tak proč ne. Že to nás, české zemědělce, bude v příštím roce stát zhruba devět miliard korun, prodejce ani výrobce z pochopitelných důvodů vůbec nezajímá.

Co s tím můžeme my jako odběratelé dělat? Mnoho možností není. Můžeme přestat hnojit. To je ale cesta do pekel. Bez fosforu a draslíku se dá vydržet možná rok či dva. Dusíkem však hnojit musíme. Já osobně vidím řešení problému ve dvou rovinách. V rovině sedláka, tedy toho, kterého se zvýšená cena bezprostředně dotýká, a v rovině Agrární komory ČR, která je největším stavovským sdružením sedláků v ČR.

V rovině sedláka to bude vyžadovat daleko uvážlivější hospodaření se statkovými hnojivy a znovu objevit kouzlo zeleného hnojení. Tam máme určitě rezervy. Vybudovat hnojiště a jímky však bude vyžadovat čas a nemalé investiční náklady. Ty nás ale stejně neminou v rámci cross compliance. Zelené hnojení však mnoho nestojí a můžeme s tím začít hned.

Ing. Jindřich Šnejdrla, viceprezident AKČR

Zařazeno v Aktuality