KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Experti OECD předpovídají trvale vysoké ceny potravin

15/07/08

Zdroj: agronavigátor

Ceny potravin by měly v dlouhodobém horizontu zůstat na vyšší hladině. 

Berlín (hib/KOS) – Navzdory očekávanému zploštění aktuálního „explosivního vývoje cen“ potravin se bude cenová hladina v dlouhodobém horizontu pohybovat výrazně nad dosavadním průměrem. Tuto prognózu vyslovil při slyšení o stoupajících cenách potravin a zemědělskopolitických strategiích světového boje proti hladu Stefan Tangermann z Výboru pro výživu, zemědělství a ochranu spotřebitele EU. Ředitel zemědělství a výživy při OECD vysvětlil, že výrazný podíl budoucího navýšení cen půjde na vrub rostoucí poptávky po bioenergiích. Mnoho expertů nabádá k zesílení podpory malorolníků v zemích třetího světa. Tangermann a jiní experti zdůrazňují, že drastický skok cen potravin dopadl nejtíživěji na chudé vrstvy obyvatelstva v rozvojových zemích. Dramatické jsou vysoké ceny potravin pro každého člověka, „který musí vydat 80 % příjmu na nákup potravin“, uvedl Thomas Speck, vedoucí Společnosti pro podporu partnerství se třetím světem. Anita Idel (projektový manager v oblasti zdraví zvířat a agrobiodiverzity) prohlásila, že hlad a bída na chudém Jihu jsou především celosvětovým problémem distribuce potravin. Enormní nárůst produktivity zemědělství nevede k překonání nedostatečné výživy v rozvojových zemích. Zemědělství je principiálně zcela schopné zajistit výživu světového obyvatelstva, existuje ještě stále velký potenciál ke zvyšování výnosů v případě tradičního způsobu pěstování i u bioprodukce.

Joachim von Braun, ředitel Mezinárodního výzkumného institutu (Washington), upozornil na to, že hlad a nekvalitní výživa v mladém věku vede k výrazným negativním následkům, které se projevují po celý život. Willi Kampmann, vedoucí bruselského úřadu DBV uvedl, že nárůst cen potravin je důsledkem stoupajícího počtu obyvatelstva v celosvětovém měřítku, špatné úrody následkem přírodních katastrof, změn stravovacích zvyklostí obyvatelstva v nově zprůmyslněných státech jako jsou Čína a Indie a také produkce bioenergie. Potraviny nejsou „příliš drahé“, spotřebitelé v Evropě si je vždy mohli nakoupit výhodně. Z pohledu Williho Kampmanna byly naopak ceny potravin dlouhou dobu „příliš nízké“ a je „nejvyšší čas“ pro jejich zvýšení.

Michael Schmitz, profesor zemědělské politiky a výzkumu trhu z univerzity v Giessenu obhajuje liberalizaci světového obchodu. Protekcionismus poškozuje rozvojové země, naopak liberalizace s otevřením trhů podporuje růst blahobytu v zemích třetího světa. Je nutné tyto země podporovat dlouhodobě, protože agrární sektor byl dlouhou dobu velmi zanedbáván.    

OECD-Experte sagt dauerhaft hohe Lebensmittelpreise voraus.[cit. 2008-06-30],
http://www.animal-health-online.de