KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory MZe ČR

Zvýšená stabilita původce BSE

03/06/08

Nejnovější bavorské výzkumy prokázaly přítomnost prionových proteinů homogenátu mozkové tkáně skotu infikovaného BSE v exkrementech.

V rozporu s dosud přijímanou hypotézou není možné zcela vyloučit kontaminaci pastevních ploch BSE prostřednictvím infikovaných exkrementů skotu. Tuto skutečnost prokázaly výsledky studie Spolkového výzkumného ústavu výživy a potravin v Bavorsku.
 
Dosud platilo, že nebezpečí infekce původci závažného onemocnění BSE je možné jedině prostřednictvím produktů obsahujících části nervové tkáně, protože pasáž trávicím traktem a s tím související další rozšíření infekce prostřednictvím výkalů bylo jako možnost vyloučena. Pokles počtu případů BSE od zákazu zkrmování krmných mouček živočišného původu však hovoří proti možnosti přímého přenosu onemocnění BSE z jednoho zvířete na druhé.
 
Zatím nebylo objasněno, zda je infekční prion protein během trávicího procesu odbourán mikroorganismy a tak inaktivován. Zpravidla jsou proteiny z krmné dávky polygastrickým trávicím systémem plně stráveny. Zatímco 70 až 90 % proteinu je využito bakteriemi osidlujícími bachor, zbývající protein je degradován proteolytickými bakteriemi, které jsou součástí mikroflóry osidlující tračník. Stabilita infekčního prionového proteinu (PrPSc) v trávicím traktu skotu a jiných druhů hospodářských zvířat s ohledem na rozšíření a vylučování původců TSE byla jednou ze tří částí výzkumného projektu s názvem „Výzkum výskytu a stability původce BSE v potravinách (zejména v mléce a mléčných výrobcích) a životním prostředí“. Cílem výzkumu bylo zjistit, zda mikroflóra gastrointestinálního traktu mění strukturu prionového proteinu. Za tímto účelem byly prováděny inkubační pokusy s homogenáty mozkové tkáně křečka infikované scrapií (kmen 263K) a homogenáty mozkové tkáně skotu infikované BSE. Byla prováděna také analýza komplexního obsahu trávicího traktu býků, telat a prasat ve výkrmu.
 
Detekce PrPRSc jako markeru prionové infekciozity se prováděla imunochemicky a metodou Western-Blot (technika průkazu protilátek metodou Western-Blot vhodně doplňuje sérologická vyšetření ELISA testy; předností metody je determinace jednotlivých antigenů, proti kterým jsou namířeny protilátky infikovaného jedince, což umožňuje přesnější interpretaci sérologického výsledku).
 
Výsledky nejnovějších bavorských výzkumů přítomnost prionových proteinů z homogenátu mozkové tkáně skotu infikované BSE v exkrementech prokázaly. Tyto výsledky jsou vysvětlovány zvýšením stability původce onemocnění spongioformní encefalopatií u skotu.
 
Více informací je k dispozici na adrese www.abayfor.de
 
An Stabilität gewonnen. Primus, 2008, č. 4, s. 15

Zařazeno v Aktuality