KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Zpravodajství z Programu rozvoje venkova

16/06/08

Schválené Žádosti o realizaci SPL z opatření IV.1.1. Místní akční skupina

Státní zemědělský intervenční fond dne 5. června 2008 schválil 48 Žádostí o realizaci SPL v rámci druhého kola příjmu žádostí (od 19.11. do 21.12.2007) opatření IV.1.1. Místní akční skupina Programu rozvoje venkova.

Schválení proběhlo na základě hodnocení žádostí Hodnotitelskou komisí jmenovanou ministrem zemědělství. Následně pro ně Mze schválilo finanční prostředky pro rok 2008, které se stanovují součtem základní částky, která je pro všech 48 Místních akčních skupin stejná, a částky bonusu, který se vypočítává na základě počtu obyvatel žijících na území každé MAS.

Uvedený rozpočet pro rok 2008 je určen pro financování Místní akční skupiny při realizaci Strategického plánu Leader v rámci opatření IV.1.1. a dále pro výběr projektů konečných žadatelů v rámci opatření IV.1.2. na území působnosti MAS.

Na stránkách 2 – 5 uvádíme tabulky s přehledem schválených žádostí za NUTS 2, NUTS 3 i za jednotlivé MAS. Tabulky obsahují souhrnnou částku, která byla schváleným MAS přidělena na opatření IV.1.1. plus IV.1.2. v roce 2008. Žádosti jsou seřazeny dle příslušnosti k NUTS 3 a dále dle koncové hodnoty registračního čísla. Rozdělení MAS do jednotlivých NUTS 3 je definováno sídlem Místní akční skupiny. V některých případech ale území působnosti MAS zahrnuje území více NUTS 3 i NUTS 2, proto prostředky budou moci v těchto případech čerpat i z dalších NUTS 3 nebo NUTS 2.

Zařazeno v MAS, MZe ČR, Rozvoj venkova, SZIF