KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Soutěž TOP Víno Slovácka 2008

11/06/08

Okresní agrární komora pro okres Uh. Hradiště a Zemědělský svaz ČR, územní organizace v Uherském Hradišti  vyhlašují I. ročník soutěže „TOP VÍNO SLOVÁCKA 2008".
 

Jedná se o regionální ocenění výrobku z odvětví zemědělství a potravinářství ve Zlínském kraji, které se uskuteční za finančního přispění Zlínského kraje. Soutěž je uznána a zaštítěna Ministerstvem zemědělství ČR a hejtmanem Zlínského kraje.Deseti nejlépe  ohodnoceným  vínům  bude udělen certifikát  a medaile "TOP Víno Slovácka 2008 " Oceněná vína mohou být na obalu označena udělenou medailí.

 

Ocenění má sloužit k prohloubení obchodních a společenských vztahů mezi výrobci vína, obchodníky a spotřebiteli a k propagaci moravských vín a vinařů.

 

Odborné hodnocení vzorků vín se uskuteční ve dnech 14. a 15. srpna 2008 v prostorách Okresní agrární komory Uherské Hradiště. 

 

Slavnostní vyhlášení proběhne na vinařských slavnostech 6. září 2008 v Polešovicích.

 

Závazné přihlášky spolu s předáním vzorků vín  je nutné předat ve dnech 7. a 8. srpna 2008 vždy od 8 do 16 hodin na určená svozová  místa.

 

Budou se hodnotit vína ze sklizně roku 2007, v odrůdách, které jsou uvedeny ve statutu soutěže,  schváleném Ministerstvem zemědělství ČR a  který zájemcům na požádání zašleme.

 

Soutěže se mohou účastnit všechna vína vyrobená na Slovácku ve Zlínském kraji, z hroznů odrůd vinné révy mající původ na území ČR. Soutěž není určena pro stolní vína. Všechna přihlášená vína musí být zatříděna a musí být uvedeno číslo soutěžící šarže. Zemská vína musí doložit původ použité suroviny.

Přihlašovatel může být osoba fyzická nebo právnická se sídlem podnikání na území Slovácka ve  Zlínském kraji.

 

Přísné nastavení podmínek soutěže je pro vyhodnocená vína zárukou kvality a doufáme, že bude dobrým startem pro jejich účast v dalších prestižních soutěžích.

 

Garant soutěže:
Karla Malinová, ředitelka OAK a ZS ČR Uh. Hradiště, Svatoplukova 346, 686 76 Uh. Hradiště, tel. 572551219 e-mail: oak-uh@uh.cz

Zařazeno v Aktuality