KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory MZe ČR

Produkce obilí má i svůj rub

26/06/08

Zdroj: AK ČR

Obilí jde nejen na lidskou spotřebu a krmné účely, obilí to jsou biopaliva. Jejich zatracování, které se dostavilo po vlně předchozí euforie je předčasné. Stačilo pouhých pět měsíců letošního roku, aby cena ropy stoupla z dřívější psychologické hranice sto dolarů za barel o 40 procent a všechno je jinak. Rozumějte, ekonomika výroby biopaliv.

Neunáhlujme se

V této souvislosti je třeba zmínit, že primitivní útoky části médií na kvetoucí řepku jsou směšné a doporučuji na ně nereagovat. Nemůžeme totiž být úspěšní v odborné diskusi s jednostranně zaměřenými laiky. Je zajímavé, že nikdo neútočí na kvetoucí obilí, jehož ploch je nesrovnatelně víc než řepky. Nejspíš proto, že šedý květ obilí se v sytě zelené barvě ztratí a ani bystré oko „agrárního analytika“ to nezachytí.

Větší problém než biopaliva představuje z pohledu cen obilí živočišná výroba, kde jsou negativní dopady citelné zejména u monogastrů. Zvlášť drasticky dopadly ceny obilí v ČR na chov prasat. Za jediný rok se snížily celkem o 15 procent, z toho stavy prasnic, od kterých se produkce masa odvíjí, o 20 procent. Pomoc tomuto oboru ale paradoxně nevede přes snížení cen obilí, protože to zkrátka není v naší moci a ceny obilí určuje mezinárodní obchod. Pomoc vede přes podpůrné zásahy státu a přes zvýšení ceny vepřového masa či snížení marží zpracovatelů a obchodníků. Oba způsoby agrární komora vytrvale iniciuje.

Pak je tu ale ještě jeden způsob řešení, na který jsme už rezignovali – sdružení odbytu. To ale v podmínkách ČR nefunguje, protože většina zvolí raději ekonomickou smrt, než aby se sdružila do organizací, které jsou na západě běžné a které právě v této době prokázaly obrovský význam. Například ve Francii dohodly do žní snížení ceny krmných směsí s tím, že po žních budou problém řešit dále podle úrody.

 

Roztočená spirála


Ceny obilí ale také roztáčí inflaci agrárních vstupů – prudce se zvyšují ceny hnojiv a chemických přípravků. Zvyšuje se tlak na ceny nájemného za půdu, zvyšuje se tržní cena půdy. Zvyšuje se také aktivita spekulantů a zahraničních podnikatelů směrem k půdě, na které hospodaří čeští zemědělci. Tomu také, možná nevědomky, nahrává ministerstvo zemědělství přehnaným důrazem na pozemkové úpravy, štědře sanované finančními prostředky, které jsou ve výši, jež podporuje plýtvání. Co je hlavní – tento tlak na pozemkové úpravy, které znamenají ukončení platných nájemních smluv, přicházejí v době konjuktury a prudkého vzestupu zájmu o půdu. Právě v tomto je největší problém současné doby, signály a fakta o konkrétních dějích z terénu jsou jasné. Tento problém bychom měli vzít vážně a neodmítat jeho realitu jenom skrz teze o vlastnících. Tento problém je závažný a je třeba se jím zabývat.

 

Co říci závěrem


V letošních žních budou rozhodovat sklady a dobré informace. Pokud se nestane nic mimořádného, pak je třeba počítat s úrodou, která může být co do objemu rekordní, pak je nutné se na ni pečlivě připravit. Nikdo nemusí mít obavy, že by tato slova nějak ovlivnila cenu nebo byla signálem ke změně. Světový trh obilí potřebuje a jeho zásoby, které kryjí světovou spotřebu na pouhých 55 dnů, se musí doplnit.

Pokud se týká informací, budou je zemědělci pravidelně dostávat z agrární komory, komoditní rady pro obiloviny a olejniny, dále z Bruselu od stálého zástupce a konečně jako každý rok bude komora zveřejňovat týdenní svodku žní z celé ČR, do níž budou jednotlivé okresy a kraje dodávat sklizňová data. Zbývá tedy jen popřát úspěšné a požehnané žně 2008!

Jan Veleba
prezident AK ČR