KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Podávejte podněty k antibyrokratické komisi!

03/06/08

Zdroj: MZe

Ministerstvo zemědělství ČR ustanovilo v únoru roku 2008 jako svůj poradní orgán Antibyrokratickou komisi Ministerstva zemědělství ČR.

Současně byly vypracovány Zásady vymezující činnost a způsob jednání této komise. Předmětem její práce je zejména prověřování současné zemědělské legislativy a jejího praktického uplatňování státními orgány z hlediska administrativní zátěže. Komise bude zároveň prověřovat nové legislativní návrhy v resortu – nezbytnost a účelnost zaváděných byrokratických povinností. Měla by se také zabývat konkrétními podněty veřejnosti. Komisi tvoří jednak zástupci zemědělců prostřednictvím jejich nevládních organizací (AK ČR, ASZ ČR, SMA ČR, SMO, PK ČR, ZS ČR) dále určení zástupci ministerstva a poradci ministra. Komise se schází ve čtrnáctidenních intervalech. K jednání jsou pravidelně přizváváni zástupci resortních organizací, jichž se aktuálně projednávaná problematika týká. Předsedou antibyrokratické komise je Ing. Stanislav Němec. Za AK ČR je jmenován viceprezident Jindřich Šnejdrla.

 

Podněty prosím zasílejte na adresu sekretariat@akcr.cz, předmět e-mailu označte „podnět pro ABK“. Z jednání jsou vyhotovovány zápisy, které jsou k dispozici.

Zařazeno v Aktuality