KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Oblíbenější sláma

03/06/08

Písek jako podestýlkový materiál měl příznivější vliv na zdravotní stav paznehtů a poranění kloubů, dojnice však i přesto upřednostňovaly boxy podestýlané slámou.

Dojnice dávají přednost slámě před pískem. To jsou výsledky mezinárodní srovnávací studie, která měla za cíl zmapovat oblíbenost jednotlivých podestýlkových materiálů. Celkem bylo sledováno chování 52 dojnic ustájených v boxech podestýlaných pískem nebo slámou po dobu 21 týdnů. Pozornost byla zaměřena především na zdravotní stav paznehtů, zalehávání do boxů, čistotu končetin a poranění kloubů.
 
V boxech podestýlaných slámou ležely dojnice výrazně déle (749 min. oproti 678 min.). Vyskytly se i dojnice ustájené na slámě, které měly s čistotou větší problémy než jejich kolegyně ustájené na písku. Na konci pokusu vykazovaly dojnice ustájené na slámě rozsáhlejší poranění kloubů v porovnání s dojnicemi, které měly k dispozici boxy vystlané pískem. Zvířata, která byla ustájena na písku vykazovala i lepší zdravotní stav paznehtů.
 
Následně byla dojnicím poskytnuta možnost vybrat si k ležení boxy vystýlané oběma druhy podestýlky. Dojnice zvyklé od počátku na ležení na slámě dávaly přednost slámě i nadále. Dojnice ustájené na písku nevykazovaly žádné preference s ohledem na druh podestýlky.
 
Více informací je k dispozici na adrese http://jds.fass.org
 
Stroh vor Sand. Primus, č. 4, s. 14

Zařazeno v Skot, WELFARE