KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory MZe ČR

Ministr Gandalovič zásadně odmítá nepodložená nařčení České asociace podnikatelů v lesním hospodářství

26/06/08

Zdroj: MZe

Ministr zemědělství zásadně odmítá nepravdivá nařčení České asociace podnikatelů v lesním hospodářství (ČAPLH) a podá občanskoprávní žalobou na ochranu osobnosti. Tato nařčení zazněla dnes na tiskové konferenci ČAPLH.

„Jsem připraven podat trestní oznámení pro pomluvu osobně na pana Indru, neboť za taková nařčení musí nést odpovědnost,“ řekl ministr Gandalovič a dodal, „není možné nechat taková nařčení bez reakce“.

Od obvinění vznesených ČAPLH se distancuje Konfederace lesnických a dřevozpracujících svazů vedená Ivo Klimšou. „S dnešním prohlášením České asociace podnikatelů v lesním hospodářství zásadně nesouhlasíme a odmítáme jej. Zdůrazňuji, že se v žádném případě nejedná o názor Konfederace lesnických a dřevozpracujících svazů a svazu podnikatelů v lesním hospodářství, ale o názor části členů asociace podnikatelů v lesním hospodářství,“ řekl Ivo Klimša prezident KLDS. Tento názor podporuje také Miloš Balák předseda Svazu podnikatelů v lesním hospodářství.

Uveřejněná zpráva ČAPLH obsahuje lživá tvrzení neboť výběrová řízení i jednací řízení bez uveřejnění (JŘBU) proběhla zcela v intencích zákona a byla připravována ve spolupráci Lesů ČR s.p. a MZe. Kalamita EMMA na některých místech překročila projektovaný roční podíl nahodilých těžeb, proto bylo nutné přikročit k JŘBU.  V rámci těchto řízení byly vždy osloveny nejméně tři firmy. Nelze porovnávat krátkodobou zakázku, u které je rozhodující rychlé odklizení kalamitního dřeva, se střednědobými tendry na lesnické práce. Nutnost přistoupit k JŘBU projednaly Lesy ČR s KLDS s předstihem, ještě před vypsáním krátkodobých zakázek (JŘBU).

Memorandum uzavřené před rokem je ze strany Lesů ČR i většinou firem lesnických firem naplňováno. Komise zakotvená v Memorandu pracuje. Poprvé po dlouhé době mají Lesy ČR úspěšně uzavřeny smlouvy na střednědobé zakázky, což potvrdil rovněž  ÚOHS.

„Uvědomuji si tíživou situaci v tomto sektoru, kdy ceny dřeva poklesly v důsledku kalamity EMMA a hypoteční krizí v USA o zhruba 20 procent. Tato situace se dotýká všech zúčastněných, Lesů ČR i lesnických firem. Všichni se snažíme tuto situaci konstruktivně řešit, agresivní napadání a obviňování zvolila pouze ČAPLH. My tento přístup zásadně odmítáme,“ uzavřel ministr Gandalovič.

 

Zařazeno v Aktuality