KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory MZe ČR

Konference FAO o multifunkčním zemědělství

26/06/08

Delegáti konference FAO o multifunkčním zemědělství se shodli na nutnosti zvýšení investic do zemědělství a podporu lokální produkce potravin.

Vrcholná konference organizace FAO o krizi v produkci potravin skončila schválením společného prohlášení. Švýcarská delegace požadovala progresivní otevření agrárních trhů s čestnými podmínkami pro rozvojové země, podporu výzkumu a inovací základny produkce potravin orientovanou na budoucnost tohoto odvětví, výraznější orientaci na lokální, trvale udržitelné a multifunkční zemědělství. Tyto požadavky ze strany Švýcarska však byly naplněny podle vyjádření Schweizer Bundesamt für Landwirtschaft (BLW) jen zčásti. S narůstajícím počtem hladovějících ve světě již byly ve snaze tuto nepříznivou situaci urychleně řešit učiněny různé přísliby. Měla by být využita především nabídka lokálních a regionálních trhů. Z dlouhodobého horizontu se jedná hlavně o nezbytnost zvýšení investic do zemědělství, aby mohla být uspokojena rostoucí poptávka po potravinách. Podporou lokálního zemědělství by měl být odkryt nevyužitý produkční potenciál. Aby se zlepšil přístup různých subjektů na trhy, bylo by potřeba zajistit rychlé ukončení stávajícího kola jednání o světovém obchodu, které se koná v katarském Dohá a jehož cílem je vytvořit čestné obchodní podmínky pro všechny.

V souvislosti se změnami klimatu sdíleli delegáti jednotný názor, že se podmínky změnily v neprospěch bezpečnosti potravin. Bylo proto doporučeno další zvýšení investic do výzkumu a vývoje, aby mohla být do budoucna bezpečnost potravin plně zajištěna. Na problematiku udržení diodiverzity bude v Deklaraci kladen velký důraz.

Diskuse o biopalivech a jejich vlivu na ceny potravin byla podle názoru BLW vedena kontroverzně. Zatímco především Brazílie a EU hodnotily jejich dopad jako minimální, jiné země ve stoupající produkci biopaliv spatřují hlavní důvod historicky nejvyšších cen potravin na světových trzích. V Deklaraci bylo uvedeno, že je nutné v tomto ohledu provést hlubší analýzy, aby bylo možné objektivně rozhodnout o udržitelnosti produkce biopaliv. Návrh Švýcarska a jiných zemí na definování mezinárodních standardů, nezískal na svoji stranu většinu.

Zařazeno v Aktuality