KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Vliv hluboké podestýlky na užitkovost tržních prasat

08/05/08

Nejnovější trend ve výrobě vepřového masa je využívání alternativních výrobních postupů

.
Ipulsem pro využití alternativních systému při výkrmu prasat jsou nejen nižší výrobní náklady, ale také rostoucí zájem spotřebitelů o tyto postupy. Někteří spotřebitelé jsou ochotni i platit více peněz za výrobky z vepřového masa z prasat chovaných ve venkovních systémech.

K alternativním systémům užívaným ve výrobě prasat patří venkovní chov ve výbězích a polovenkovní chov na hluboké podestýlce (v krytých přístřešcích.. Jako podestýlka se používá sláma nebo kukuřičné stonky. Prasata chovaná v přístřešcích jsou ovlivněna sezonními změnami počasí. A žijí v obohaceném prostředí, které umožňuje projevy přirozeného chování. Ustájení prasat v alternativním prostředí také podporuje pohyb a  zkoumání okolí prasaty, což může vést ke změnám v jejich citlivosti vůči stresu, k ovlivnění růstu a konečné kvality vepřového masa. Několik málo studii srovnávalo růst zvířat chovaných ve vazném systému a ustájených na hluboké podestýlce.  Podstatné rozdíly v růstu a kvalitě vepřového masa byly zaznamenány v závislosti na sezoně a mezi prasaty z vazného a podestýlkového systému. Byly zaznamenány sezónní změny v profilu mastných kyselin a  vůni čerstvého masa od prasat vykrmovaných  na podestýlce a ve venkovních systémech ve srovnání s prasaty vykrmovanými ve  nitřních systémech.

Na univerzitě v Iowě srovnávali kvalitu vepřového masa a složení mastných kyselin v mase prasat vykrmovaných na podestýlce a ve vazných systémech. Výsledky výzkumu naznačují, že u prasat chovaných v přístřešcích s podestýlkou  může  kolísající teplota ovlivnit růst prasat a složení mastných kyselin v mase a tuhost výrobků z vepřového masa.
Animal 2, 2008, č. 3, s. 459-470

Zařazeno v Prasata, WELFARE